Technik pojazdów samochodowych

Diagnozuje, obsługuje i naprawia samochody. Żadna usterka nie jest mu straszna, zaglądając pod maskę jest w swoim żywiole. Samochody to jego konik i zamiłowanie, posiada zdolność manualne oraz wyobraźnie przestrzenną na najwyższym poziomie. Jego praca nie tylko polega na naprawach, ale także na dbałości o bezpieczeństwo i sprawność pojazdów, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz bezpieczną jazdę na drogach. Dzięki pasji i zaangażowaniu technik pojazdów samochodowych jest nieocenionym specjalistą w branży motoryzacyjnej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :
1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania czujników systemów elektronicznego sterowania pojazdów samochodowych;
 • wskazywania czujników systemów elektronicznego sterowania pojazdów samochodowych wymagające określonych czynności konserwacyjnych;
 • identyfikacji samochodowych materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych;
 • dobierania środków konserwacyjnych do obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdu;
 • wskazywania układó4) elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • identyfikacji przeznaczenia komponentów elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • identyfikacji czujników systemów elektronicznych pojazdu;
 • wskazywania zastosowania czujników systemów elektronicznych pojazdu;
 • identyfikacji systemów elektronicznych pojazdu;
 • wskazywania zależności funkcjonalne systemów elektronicznych pojazdu;
 • dobierania przyrządów pomiarowych;
 • stosowania właściwych techniki pomiarowe;
 • wskazywania rodzaju uszkodzenia na podstawie wyniku pomiaru;
 • oceniania uzyskany wynik pomiaru;
 • dobierania właściwego urządzenia diagnostycznego;
 • oceniania stanu technicznego elementu na podstawie wyniku pomiaru;
 • rozpoznawania komponentów elektronicznych na schematach;
 • analizowania schematów połączeń układu elektronicznego sterowania silnika;
 • rozróżniania lampki sygnalizacyjnej systemów elektronicznych pojazdu;
 • identyfikacji systemów elektronicznych pojazdu na podstawie skrótów ich nazw;
 • sprawność posługiwania się narzędziami do wykonania naprawy i przyrządami do wykonania pomiarów;
 • stosownia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku naprawczym;
 • poprawności wykonania pomiarów w oparciu o dokumentację techniczną.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;
 • w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika pojazdów samochodowych?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy motoryzacji
 • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • użytkowanie pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
 • język zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 3 kwalifikacje składające się na ten zawód:
K1
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 K2
 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich.
Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika pojazdów samochodowych?

 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika pojazdów samochodowych?
Absolwent technikum pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

 • w stacjach serwisowych,
 • w stacjach kontroli pojazdów,
 • w zakładach produkujących pojazdy samochodowe,
 • w salonach samochodowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami,
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik pojazdów samochodowych dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z wyobraźnią przestrzenną,  zdolnościami manualnymi i technicznymi:.

 • mechatronika

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :
1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania czujników systemów elektronicznego sterowania pojazdów samochodowych;
 • wskazywania czujników systemów elektronicznego sterowania pojazdów samochodowych wymagające określonych czynności konserwacyjnych;
 • identyfikacji samochodowych materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych;
 • dobierania środków konserwacyjnych do obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdu;
 • wskazywania układó4) elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • identyfikacji przeznaczenia komponentów elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • identyfikacji czujników systemów elektronicznych pojazdu;
 • wskazywania zastosowania czujników systemów elektronicznych pojazdu;
 • identyfikacji systemów elektronicznych pojazdu;
 • wskazywania zależności funkcjonalne systemów elektronicznych pojazdu;
 • dobierania przyrządów pomiarowych;
 • stosowania właściwych techniki pomiarowe;
 • wskazywania rodzaju uszkodzenia na podstawie wyniku pomiaru;
 • oceniania uzyskany wynik pomiaru;
 • dobierania właściwego urządzenia diagnostycznego;
 • oceniania stanu technicznego elementu na podstawie wyniku pomiaru;
 • rozpoznawania komponentów elektronicznych na schematach;
 • analizowania schematów połączeń układu elektronicznego sterowania silnika;
 • rozróżniania lampki sygnalizacyjnej systemów elektronicznych pojazdu;
 • identyfikacji systemów elektronicznych pojazdu na podstawie skrótów ich nazw;
 • sprawność posługiwania się narzędziami do wykonania naprawy i przyrządami do wykonania pomiarów;
 • stosownia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku naprawczym;
 • poprawności wykonania pomiarów w oparciu o dokumentację techniczną.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;
 • w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie Technika pojazdów samochodowych?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy motoryzacji
 • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • użytkowanie pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
 • język zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 3 kwalifikacje składające się na ten zawód:
K1
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 K2
 MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich.
Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika pojazdów samochodowych?

 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika pojazdów samochodowych?
Absolwent technikum pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

 • w stacjach serwisowych,
 • w stacjach kontroli pojazdów,
 • w zakładach produkujących pojazdy samochodowe,
 • w salonach samochodowych,
 • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami,
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik pojazdów samochodowych dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z wyobraźnią przestrzenną,  zdolnościami manualnymi i technicznymi:.

 • mechatronika

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.