Rekrutacja

Jak zapisać się do liceum i szkoły policealnej

 

Częstochowa

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18ipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 6/14
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 34 324 55 02.

Jak zapisać się do liceum i szkoły policealnej

Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód do naszej szkoły.

O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Rekrutacja do szkół jest ciągła.
Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jaki i w semestrze wiosennym.

Nauka w większości naszych szkoł jest bezpłatna, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem zapisów online,
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale. W zależności od wyboru szkoły należy spełnić jeden z warunków:
  • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
  • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 4-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum.
  • Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (na odwrocie podpisane), dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu,
 • Dowód osobisty (ewentualnie paszport lub innego dokumentu tożsamości) do wglądu,

Dodatkowo Kandydat otrzyma w sekretariacie, podczas zapisu, skierowanie na na podstawie, którego zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! KLIKNIJ TUTAJ I zapisz się on-line