Rekrutacja

Jak zapisać się do liceum i szkoły policealnej

Jak zapisać się do liceum i szkoły policealnej

Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód do naszej szkoły.

O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Rekrutacja do szkół jest ciągła.
Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jaki i w semestrze wiosennym.

Nauka w większości naszych szkoł jest bezpłatna, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem zapisów online,
  • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale. W zależności od wyboru szkoły należy spełnić jeden z warunków:
    • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
    • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 4-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum.
    • Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (na odwrocie podpisane), dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu,
  • Dowód osobisty (ewentualnie paszport lub innego dokumentu tożsamości) do wglądu,

Dodatkowo Kandydat otrzyma w sekretariacie, podczas zapisu, skierowanie na na podstawie, którego zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! KLIKNIJ TUTAJ I zapisz się on-line