Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Projektowanie przestrzeni to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Projektowanie przestrzeni

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie przestrzeni

W ramach specjalności Projektowanie użytkowe prowadzona jest w naszej szkole specjalizacja Projektowanie przestrzeni. W trakcie nauki uczniowie uczą się kształtować przestrzeń w celu podniesienia komfortu życia człowieka i funkcjonalności otoczenia poprzez działania projektowe począwszy od koncepcji a kończąc na prezentacji. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego projektanta oraz odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie przestrzeni

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie przestrzeni?

 1. Wiadomości z zakresu projektowanie przestrzeni:
  • o opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu projektowania przestrzeni
  • o definiuje podstawowe zasady ergonomii, projektowania uniwersalnego i zagadnienia związane z psychofizjologią człowieka
  • o rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie materiałów wykorzystywanych do kreowania przestrzeni;
  • o omawia podstawowe techniki i procesy projektowania cyfrowego i realizacji prac modelarskich;
 1. 2. Kreacja w zakresie projektowania przestrzeni:
  • obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje;
  • kreuje przestrzeń z wyobraźni;
  • umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język projektowania przestrzeni;
  • wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin sztuki i dorobku kulturowego;
  • o poszukuje nowych rozwiązań i twórczo eksperymentuje;
 2. 3. Działania warsztatowe:
  • dobiera materiały i technikę wykonania do koncepcji pracy;
  • wykonuje szkice, projekty, modele;
  • wskazuje kolejne etapy pracy w zależności od zamierzonych efektów;
  • o posługuje się sprzętem i urządzeniami używanymi do projektowania przestrzeni;

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalizacji projektowanie przestrzeni?

 1. projektowanie przestrzeni z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni;
 2. projektowanie form dekorujących przestrzeń;
 3. właściwe dobieranie w działaniach twórczych środków artystycznych;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie przestrzeni:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • kreatywność,
 • zmysł estetyczny,
 • komunikatywność

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • architektura i urbanistyka,
 • projektowanie przestrzenne,
 • wzornictwo

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • agencje designerskie,
 • biura projektowe,
 • biura developerskie,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

 

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie przestrzeni

W ramach specjalności Projektowanie użytkowe prowadzona jest w naszej szkole specjalizacja Projektowanie przestrzeni. W trakcie nauki uczniowie uczą się kształtować przestrzeń w celu podniesienia komfortu życia człowieka i funkcjonalności otoczenia poprzez działania projektowe począwszy od koncepcji a kończąc na prezentacji. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego projektanta oraz odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie przestrzeni

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie przestrzeni?

 1. Wiadomości z zakresu projektowanie przestrzeni:
  • o opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu projektowania przestrzeni
  • o definiuje podstawowe zasady ergonomii, projektowania uniwersalnego i zagadnienia związane z psychofizjologią człowieka
  • o rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie materiałów wykorzystywanych do kreowania przestrzeni;
  • o omawia podstawowe techniki i procesy projektowania cyfrowego i realizacji prac modelarskich;
 1. 2. Kreacja w zakresie projektowania przestrzeni:
  • obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje;
  • kreuje przestrzeń z wyobraźni;
  • umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język projektowania przestrzeni;
  • wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin sztuki i dorobku kulturowego;
  • o poszukuje nowych rozwiązań i twórczo eksperymentuje;
 2. 3. Działania warsztatowe:
  • dobiera materiały i technikę wykonania do koncepcji pracy;
  • wykonuje szkice, projekty, modele;
  • wskazuje kolejne etapy pracy w zależności od zamierzonych efektów;
  • o posługuje się sprzętem i urządzeniami używanymi do projektowania przestrzeni;

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalizacji projektowanie przestrzeni?

 1. projektowanie przestrzeni z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni;
 2. projektowanie form dekorujących przestrzeń;
 3. właściwe dobieranie w działaniach twórczych środków artystycznych;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie przestrzeni:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • kreatywność,
 • zmysł estetyczny,
 • komunikatywność

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • architektura i urbanistyka,
 • projektowanie przestrzenne,
 • wzornictwo

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • agencje designerskie,
 • biura projektowe,
 • biura developerskie,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.