Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Wzornictwo artystyczne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie podstaw projektowania produktu – wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Dzięki praktycznym zajęciom, uczniowie mają okazję zgłębiać zasady projektowania, które uwzględniają nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność i ergonomiczność produktów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Wzornictwo artystyczne

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Specyfiką pracowni, projektowania użytkowego jest wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie podstaw projektowania wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w ramach przedmiotu projektowanie stosowane, stanowią podstawę do kształcenia się na poziomie akademickim oraz do twórczej działalności zawodowej

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie użytkowe

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności Projektowanie wyrobów artystycznych?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania:
 • zdobywasz wiedzę z zakresu historii wzornictwa, ergonomii i materiałoznawstwa którą wykorzystasz w procesie projektowania i produkcji oraz poznajesz techniki i technologie wytwarzania wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych;
 • posługiwania się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w tej dziedzinie.
 1. Działania warsztatowe:
 • planowania kolejnych etapów pracy w zależności od zamierzonych efektów artystycznych;
 • projektowania i realizowania wyrobów artystycznych w różnorodnych materiałach;
 • organizowania warsztatu pracy, wykorzystując różne techniki, technologie, surowce;
 1. Kreacja z natury i wyobraźni:
 • obserwowania natury i jej twórczego interpretowania;
 • kreowania form przestrzennych i płaskich z wyobraźni;
 • transformowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności Projektowanie wyrobów artystycznych?

 1. planowania prac od projektu do realizacji;
 2. dobierania materiałów, narzędzi i technologii do specyfiki założeń projektu;
 3. wykorzystywania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w dziedzinie;
 4. realizowania form rzeźbiarskich z użyciem odpowiednich technik;
 5. prezentowania rezultatów swoich dokonań artystycznych w przestrzeni wystawienniczej jak i w mediach cyfrowych

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie wyrobów artystycznych:

 • wrażliwość na potrzeby użytkownika,
 • wszechstronność,
 • dociekliwość,
 • skrupulatność i zaangażowanie.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • wzornictwo,
 • grafika komputerowa,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie projektowe,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

 

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Specyfiką pracowni, projektowania użytkowego jest wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie podstaw projektowania wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w ramach przedmiotu projektowanie stosowane, stanowią podstawę do kształcenia się na poziomie akademickim oraz do twórczej działalności zawodowej

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie użytkowe

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności Projektowanie wyrobów artystycznych?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania:
 • zdobywasz wiedzę z zakresu historii wzornictwa, ergonomii i materiałoznawstwa którą wykorzystasz w procesie projektowania i produkcji oraz poznajesz techniki i technologie wytwarzania wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych;
 • posługiwania się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w tej dziedzinie.
 1. Działania warsztatowe:
 • planowania kolejnych etapów pracy w zależności od zamierzonych efektów artystycznych;
 • projektowania i realizowania wyrobów artystycznych w różnorodnych materiałach;
 • organizowania warsztatu pracy, wykorzystując różne techniki, technologie, surowce;
 1. Kreacja z natury i wyobraźni:
 • obserwowania natury i jej twórczego interpretowania;
 • kreowania form przestrzennych i płaskich z wyobraźni;
 • transformowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności Projektowanie wyrobów artystycznych?

 1. planowania prac od projektu do realizacji;
 2. dobierania materiałów, narzędzi i technologii do specyfiki założeń projektu;
 3. wykorzystywania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w dziedzinie;
 4. realizowania form rzeźbiarskich z użyciem odpowiednich technik;
 5. prezentowania rezultatów swoich dokonań artystycznych w przestrzeni wystawienniczej jak i w mediach cyfrowych

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie wyrobów artystycznych:

 • wrażliwość na potrzeby użytkownika,
 • wszechstronność,
 • dociekliwość,
 • skrupulatność i zaangażowanie.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • wzornictwo,
 • grafika komputerowa,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie projektowe,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.