PODOLOG

Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych; rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki; wykorzystuje sprzęt specjalistyczny; dba o standard wykonywanych zabiegów; współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych. Praca jako podolog to nie tylko wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ale także dbanie o zdrowie i komfort osób z różnymi schorzeniami stóp. Będziesz współpracować z lekarzami specjalistami, co pozwoli na kompleksową opiekę nad pacjentami oraz zapewnienie im najwyższych standardów usług podologicznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Podolog

Zawód: PODOLOG

Zawód: PODOLOG (symbol cyfrowy 323014)

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 1. wykonywania zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniem stóp.
 2. wykonywania zabiegów podologicznych leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.
 3. wykonywania zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób chorujących na cukrzycę
 4. organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • samodzielnego  rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • wykonywania odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
 • posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
 • dbałości o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
 • eliminowania ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
 • przekazywania pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
 • współpracy z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
 • współpracy z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
 • prowadzenia profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowania artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
 • uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych,
 • samodzielnego prowadzenia gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy podologii
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne w podologii
 • Podstawy wykonywania zabiegów podologicznych
 • Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
 • Język migowy zawodowy
 • Język angielski w podologii
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • gabinety podologiczne,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo –lecznicze,
 • poradnie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.
 • Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdaja egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , w kwalifikacji FRK.05. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje również dyplom zawodowy i tytuł technika podologa.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Podolog może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej,
 • sanatoriach leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • poradniach specjalistycznych, np. diabetologicznych, chirurgicznych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.
 • dyplom zawodowy – Podologa,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

W wybranych miastach możliwość uzyskiwane dodatkowych zaświadczeń i certyfikatów w trakcie nauki m.in. z:

 • Zarządzanie gabinetem podologicznym
 • Marketing w podologii.
 • Jonoforeza nadpotliwość, zapalenie rozcięgna podeszwowego.
 • Różnicowanie i terapia zmian wirusowych.
 • ABC pedicure’u,
 • Taping podologiczny;

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna à MójCOSINUS,

własna aplikacja, dzięki której uzyskasz szybki dostęp do planów zajęć i informacji z życia szkoły – aplikacja: SZKOŁY COSINUS – do pobrania w strefie MójCosinus lub w sklepie z aplikacjami

Zawód: PODOLOG (symbol cyfrowy 323014)

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 1. wykonywania zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniem stóp.
 2. wykonywania zabiegów podologicznych leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.
 3. wykonywania zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób chorujących na cukrzycę
 4. organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • samodzielnego  rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • wykonywania odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
 • posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
 • dbałości o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
 • eliminowania ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
 • przekazywania pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
 • współpracy z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
 • współpracy z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
 • prowadzenia profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowania artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
 • uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych,
 • samodzielnego prowadzenia gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy podologii
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne w podologii
 • Podstawy wykonywania zabiegów podologicznych
 • Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
 • Język migowy zawodowy
 • Język angielski w podologii
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • gabinety podologiczne,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo –lecznicze,
 • poradnie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.
 • Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdaja egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , w kwalifikacji FRK.05. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje również dyplom zawodowy i tytuł technika podologa.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Podolog może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej,
 • sanatoriach leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • poradniach specjalistycznych, np. diabetologicznych, chirurgicznych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.
 • dyplom zawodowy – Podologa,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

W wybranych miastach możliwość uzyskiwane dodatkowych zaświadczeń i certyfikatów w trakcie nauki m.in. z:

 • Zarządzanie gabinetem podologicznym
 • Marketing w podologii.
 • Jonoforeza nadpotliwość, zapalenie rozcięgna podeszwowego.
 • Różnicowanie i terapia zmian wirusowych.
 • ABC pedicure’u,
 • Taping podologiczny;

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna à MójCOSINUS,

własna aplikacja, dzięki której uzyskasz szybki dostęp do planów zajęć i informacji z życia szkoły – aplikacja: SZKOŁY COSINUS – do pobrania w strefie MójCosinus lub w sklepie z aplikacjami

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.