Rekrutacja

 

Częstochowa

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18ipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 6/14
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 34 324 55 02.

Rekrutacja

Liceum i szkoły policealne

Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód.

O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Rekrutacja do szkół jest ciągła.

Kliknij tutaj i poznaj warunki rekrutacji


Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum dla młodzieży, Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum

Szkoły branżowe I stopnia(dla młodzieży) ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci gimnazjum.
Od 2019 roku będą się w niej uczyć również pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jaki i w semestrze wiosennym.

Kliknij tutaj i poznaj warunki rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum dla młodzieży, Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum Cosinus