Betoniarz zbrojarz

Wykonuje i układa zbrojenie w deskowaniu lub formie, wykonuje mieszanki betonowe, układa i zagęszcza mieszanki betonowe w deskowaniu lub formie oraz pielęgnuje świeży beton. Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojenia oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych. Dodatkowo, betoniarz zbrojarz montuje i demontuje formy oraz deskowania, zapewniając niezbędne narzędzia do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Jego precyzja i doświadczenie są kluczowe dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Betoniarz zbrojarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.


Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2.  W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowania mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • wykonywania elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych;
 • obsługiwania narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich;
 • czyszczenia, prostowania, cięcia i gięcia stali zbrojeniowej;
 • montowania siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie;
 • transportowania mieszanki betonowej do miejsca jej ułożenia;
 • wykonywania różnych prac stolarskich przy składaniu i rozbieraniu form;
 • wyrównywania powierzchni ułożonego betonu;
 • pielęgnowania świeżego betonu.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

1. Rysunek techniczny;
2. Podstawy budownictwa;
3. Technologia robót betoniarsko – zbrojarskich;
4. Język obcy zawodowy;
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
6. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony w firmach budowlanych i produkcyjnych lub we własnej firmie wykonującej roboty zbrojarskie lub betoniarskie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.


Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2.  W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowania mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • wykonywania elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych;
 • obsługiwania narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich;
 • czyszczenia, prostowania, cięcia i gięcia stali zbrojeniowej;
 • montowania siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie;
 • transportowania mieszanki betonowej do miejsca jej ułożenia;
 • wykonywania różnych prac stolarskich przy składaniu i rozbieraniu form;
 • wyrównywania powierzchni ułożonego betonu;
 • pielęgnowania świeżego betonu.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

1. Rysunek techniczny;
2. Podstawy budownictwa;
3. Technologia robót betoniarsko – zbrojarskich;
4. Język obcy zawodowy;
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
6. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony w firmach budowlanych i produkcyjnych lub we własnej firmie wykonującej roboty zbrojarskie lub betoniarskie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.