Fotograf

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Fotograf

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 • charakteryzowania technik zapisu obrazu;
 • dobierania metod i materiałów do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 • rozpoznawania urządzeń do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu;
 • charakteryzowania procesów obróbki materiałów światłoczułych;
 • stosowania sprzętu i oprogramowania wspomagającego wykonywanie zadań.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy fotografii
 3. Rejestracja obrazu
 4. Obróbka i publikacja obrazu
 5. Język obcy zawodowy
 6. Zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Komunikatywność, elastyczność, cierpliwość, pokora, spostrzegawczość, ciekawość świata, dociekliwość, kreatywność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej albo być zatrudniony w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności. Są to redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea,
placówki naukowo-techniczne i archiwa.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 • charakteryzowania technik zapisu obrazu;
 • dobierania metod i materiałów do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 • rozpoznawania urządzeń do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu;
 • charakteryzowania procesów obróbki materiałów światłoczułych;
 • stosowania sprzętu i oprogramowania wspomagającego wykonywanie zadań.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy fotografii
 3. Rejestracja obrazu
 4. Obróbka i publikacja obrazu
 5. Język obcy zawodowy
 6. Zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Komunikatywność, elastyczność, cierpliwość, pokora, spostrzegawczość, ciekawość świata, dociekliwość, kreatywność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej albo być zatrudniony w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności. Są to redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea,
placówki naukowo-techniczne i archiwa.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.