Technik organizacji turystyki

Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych. Jest to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik organizacji turystyki

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Projektowania imprez i usług turystycznych.
 2. Zamawiania imprez i usług turystycznych.
 3. Prowadzenia informacji turystycznej.
 4. Obsługi klientów korzystających z usług turystycznych.
 5. Rozliczania usług i imprez turystycznych.

Czego uczysz się na zajęciach technika organizacji turustyki?

 • planowania i realizowania imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie
  i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji, dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji
  w hotelach;
 • organizowania lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych;
 • opracowywania programów imprez turystycznych; sporządzania programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych; kalkulowania kosztów usług turystycznych;
 • prowadzenia informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenia i aktualizowania baz danych informacji turystycznej oraz określania walorów turystycznych regionu;
 • ustalania cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowania warunków umowy, doradzania w wyborze oferty itp.;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących turystyki;
 • monitorowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
 • współpracowania z różnymi uczestnikami rynku turystycznego;
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • organizowania i kierowania pracą małych zespołów pracowniczych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, przy współpracy z innymi uczestnikami rynku;
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika organizacji turystyki?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy turystyki
 • Programowanie imprez i dobór usług turystycznych
 • Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • Rezerwacja usług i imprez turystycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Organizowanie informacji turystycznej
 • Sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • Realizacja imprez i usług turystycznych
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • biura podróży–organizator turystyki,
 • pośrednik turystyczny,
 • agent turystyczny,
 • placówki świadczenia informacji turystycznej,
 • obiekty hotelarskie,
 • urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza),
 • placówki muzealne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie kwalifikacje zdobywa technik technika organizacji turustyki?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08.Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika organizacji turustyki.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika organizacji turustyki.

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolność przekonywania,
 • odporność emocjonalna,
 • umiejętności planowania i zorganizowania własnej pracy
 • odpowiedzialność i dokładność
 • znajomość języków obcych,
 • wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika organizacji turustyki?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmują­cych się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wczasowych jako ani­mator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

Zawody pokrewne

Technik hotelarstwa

Dlaczego warto

wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z Hotelarstwo, turystyką i sportem.

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. projektowania imprez i usług turystycznych
 2. zamawiania imprez i usług turystycznych
 3. prowadzenia informacji turystycznej
 4. obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 5. rozliczania usług i imprez turystycznych

Czego uczysz się na zajęciach?

 • planowania i realizowania imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie
  i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji, dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji
  w hotelach
 • organizowania lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych
 • opracowywania programów imprez turystycznych, sporządzania programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, kalkulowania kosztów usług turystycznych
 • prowadzenia informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenia i aktualizowania baz danych informacji turystycznej oraz określania walorów turystycznych regionu
 • ustalania cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowania warunków umowy, doradzania w wyborze oferty itp.
 • stosowania przepisów prawa dotyczących turystyki
 • monitorowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego
 • współpracowania z różnymi uczestnikami rynku turystycznego
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • organizowania i kierowania pracą małych zespołów pracowniczych
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, przy współpracy z innymi uczestnikami rynku
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • biura podróży - organizator turystyki
 • pośrednik turystyczny
 • agent turystyczny
 • placówki świadczenia informacji turystycznej
 • obiekty hotelarskie
 • urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza)
 • placówki muzealne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika organizacji turystyki.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika organizacji turystyki.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • zdolność przekonywania
 • odporność emocjonalna
 • umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
 • odpowiedzialność i dokładność
 • znajomość języków obcych
 • wskazane jest posiadanie prawa jazdy

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika organizacji turystyki?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

Zawody pokrewne

Technik hotelarstwa

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem:

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.