Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Sprzedawca

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 522301
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu;
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
 • inkasowania należności za sprzedane produkty;
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów;
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach;
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
 • zawierania transakcji sprzedaży;
 • sporządzania faktur za towary;
 • przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży;
 • zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • przygotowywanie pokazów, demonstracji sposobu użytkowania oferowanego produktu;
 • pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży;
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie sprzedawcy?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy handlu
 • Organizowanie sprzedaży
 • Sprzedaż towarów
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Komunikatywność , odporność na stres , cierpliwość , zdolności negocjacyjne i analityczne , poczucie estetyki.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w różnych miejscach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach. Możesz także prowadzić firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego w sieci detalicznej a następnie w hurcie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik handlowiec (AU.25. Prowadzenie działalności handlowej) , Technik księgarstwa (AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej )

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Symbol cyfrowy zawodu: 522301
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie)
 • inkasowania należności za sprzedane produkty
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.)
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty)
 • zawierania transakcji sprzedaży
 • sporządzania faktur za towary
 • przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży
 • zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • przygotowywanie pokazów, demonstracji sposobu użytkowania oferowanego produktu
 • pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, zdolności negocjacyjne i analityczne, poczucie estetyki.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w różnych miejscach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w działach handlowych firm, w agencjach marketingowo-reklamowych, hurtowniach, sklepach. Możesz także prowadzić firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego w sieci detalicznej a następnie w hurcie.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik handlowiec (AU.25. Prowadzenie działalności handlowej), Technik księgarstwa (AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej).

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.