Plastyk. Specjalność: Fotografia i film

Realizacja obrazu filmowego to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii filmu, języka filmowego oraz z techniki i technologii. Potrafi zastosować ją w praktyce, posługując się współczesnymi środkami twórczymi. Poznaje wszystkie etapy tworzenia utworu filmowego, możliwości nowoczesnych narzędzi i zaawansowanych programów komputerowych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Realizacja obrazu filmowego

Zawód: Plastyk. Specjalność: Fotografia i film

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Realizacja obrazu filmowego

To jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii filmu, języka filmowego oraz z techniki i technologii. Potrafi zastosować ją w praktyce, posługując się współczesnymi środkami twórczymi. Poznaje wszystkie etapy tworzenia utworu filmowego, możliwości nowoczesnych narzędzi i zaawansowanych programów komputerowych. Kształcenie w tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Realizacja obrazu filmowego

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności realizacja obrazu filmowego?

 1. Wiadomości z zakresu realizacji obrazu filmowego:
 • podstaw historii filmu oraz języka filmowego;
 • terminów i pojęć związanych z tą dziedziną twórczości;
 • stosowania narzędzi do rejestracji obrazu filmowego;
 • samodzielnego oceniania i prezentowania swoich pomysłów i realizacji
 1. Działania warsztatowe z zakresu realizacji obrazu filmowego:
 • świadomego planowania wyznaczonych zadań i organizowania warsztatu pracy;
 • wykorzystywania współczesnych możliwości tworzenia obrazu filmowego oraz dostępnych technik i technologii;
 • posługiwania się językiem mediów, wykorzystywania w swoich działaniach wiedzy i umiejętności praktycznych z pogranicza filmu oraz innych obszarów sztuk audiowizualnych.
 1. Analizowanie i kreowanie utworu filmowego:
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach twórczych;
 • eksperymentowania i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
 • wykorzystywania wiedzy i umiejętności z innych dziedzin sztuki w swoich projektach.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności realizacja obrazu filmowego?

 1. przygotowywania koncepcji i planów realizacji zadań filmowych;
 2. organizowania i koordynowania prace zespołu realizatorów;
 3. dobierania odpowiednich sprzętów do wykonania zadania;
 4. stosowania wiedzy z zakresu języka filmu i budowy utworu filmowego w praktyce
 5. planowania kosztów i przewidywania czasu niezbędnego do realizacji zadania;
 6. stosowania w praktyce wiedzę z zakresu montażu;
 7. prezentowania własnego dorobku filmowego;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji realizacja obrazu filmowego:

 • odporność emocjonalna,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • otwartość na innowacje,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,
 • realizacja dźwięku,
 • fotografia,
 • fotografia i multimedia,
 • montaż filmowy,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • przemysł filmowy i telewizyjny,
 • struktury intermedialne,
 • instytucje upowszechniające wiedzę z zakresu filmu,
 • studia fotograficzne,
 • agencje reklamowe,
 • teatr.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Realizacja obrazu filmowego

To jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii filmu, języka filmowego oraz z techniki i technologii. Potrafi zastosować ją w praktyce, posługując się współczesnymi środkami twórczymi. Poznaje wszystkie etapy tworzenia utworu filmowego, możliwości nowoczesnych narzędzi i zaawansowanych programów komputerowych. Kształcenie w tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Realizacja obrazu filmowego

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności realizacja obrazu filmowego?

 1. Wiadomości z zakresu realizacji obrazu filmowego:
 • podstaw historii filmu oraz języka filmowego;
 • terminów i pojęć związanych z tą dziedziną twórczości;
 • stosowania narzędzi do rejestracji obrazu filmowego;
 • samodzielnego oceniania i prezentowania swoich pomysłów i realizacji
 1. Działania warsztatowe z zakresu realizacji obrazu filmowego:
 • świadomego planowania wyznaczonych zadań i organizowania warsztatu pracy;
 • wykorzystywania współczesnych możliwości tworzenia obrazu filmowego oraz dostępnych technik i technologii;
 • posługiwania się językiem mediów, wykorzystywania w swoich działaniach wiedzy i umiejętności praktycznych z pogranicza filmu oraz innych obszarów sztuk audiowizualnych.
 1. Analizowanie i kreowanie utworu filmowego:
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach twórczych;
 • eksperymentowania i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
 • wykorzystywania wiedzy i umiejętności z innych dziedzin sztuki w swoich projektach.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności realizacja obrazu filmowego?

 1. przygotowywania koncepcji i planów realizacji zadań filmowych;
 2. organizowania i koordynowania prace zespołu realizatorów;
 3. dobierania odpowiednich sprzętów do wykonania zadania;
 4. stosowania wiedzy z zakresu języka filmu i budowy utworu filmowego w praktyce
 5. planowania kosztów i przewidywania czasu niezbędnego do realizacji zadania;
 6. stosowania w praktyce wiedzę z zakresu montażu;
 7. prezentowania własnego dorobku filmowego;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji realizacja obrazu filmowego:

 • odporność emocjonalna,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • otwartość na innowacje,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,
 • realizacja dźwięku,
 • fotografia,
 • fotografia i multimedia,
 • montaż filmowy,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • przemysł filmowy i telewizyjny,
 • struktury intermedialne,
 • instytucje upowszechniające wiedzę z zakresu filmu,
 • studia fotograficzne,
 • agencje reklamowe,
 • teatr.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.