Plastyk. Specjalność: techniki graficzne

Techniki druku artystycznego to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występująca wcześniej pod nazwą: Artystyczny druk sitowy. Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną przez działania praktyczne. Druk artystyczny, będący formą sztuki graficznej, pozwala na wyrażanie się poprzez różnorodne techniki.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Techniki druku artystycznego

Zawód: Plastyk. Specjalność: techniki graficzne

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Techniki druku artystycznego

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występująca wcześniej pod nazwą: Artystyczny druk sitowy. Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną przez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Techniki druku artystycznego

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności techniki druku artystycznego?

 1. Wiadomości z zakresu grafiki artystycznej:
  • zdobywania wiedzy z zakresu technologii i technik graficznych;
  • posługiwania się słownictwem związanym z technikami druku artystycznego;
  • rozróżniania i charakteryzowanie podstawowych technik grafiki warsztatowej;
  • historii technik graficznych, najwybitniejszych przedstawicieli, ich dzieła oraz warsztat.
 2. Działania warsztatowe:
  • stosowania podstawowych technik i technologii w wybranych rodzajach druku artystycznego;
  • właściwego dobierania techniki do koncepcji oraz świadomego posługiwania się wybranymi formami grafiki artystycznej.
 3. Kreacja z natury i z wyobraźni:
  • obserwowania natury i jej twórczej interpretacji;
  • realizowania projektów graficznych, inspirując się naturą lub kreując je z wyobraźni;
  • umiejętnego transponowania pojęcia i idei na język graficzny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności techniki druku artystycznego?

 1. Tworzenia prac graficznych w wybranych rodzajach druku,
 2. Korzystania z urządzeń techniki graficznej takich jak praca graficzna czy rama drukarska,
 3. Opracowywania matryc projektów oraz wykonywania ich odbitek.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji techniki druku artystycznego:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • artystyczna grafika komputerowa,
 • komunikacja wizualna i techniki druku,
 • wzornictwo przemysłowe i druk 3D,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Pracownie technik druku artystycznego,
 • Branża kreatywne, np. agencje reklamowe, pracownie designu itp.
 • Drukarnie grafiki i plakatów,
 • Wydawnictwa.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Techniki druku artystycznego

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występująca wcześniej pod nazwą: Artystyczny druk sitowy. Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną przez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Techniki druku artystycznego

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności techniki druku artystycznego?

 1. Wiadomości z zakresu grafiki artystycznej:
  • zdobywania wiedzy z zakresu technologii i technik graficznych;
  • posługiwania się słownictwem związanym z technikami druku artystycznego;
  • rozróżniania i charakteryzowanie podstawowych technik grafiki warsztatowej;
  • historii technik graficznych, najwybitniejszych przedstawicieli, ich dzieła oraz warsztat.
 2. Działania warsztatowe:
  • stosowania podstawowych technik i technologii w wybranych rodzajach druku artystycznego;
  • właściwego dobierania techniki do koncepcji oraz świadomego posługiwania się wybranymi formami grafiki artystycznej.
 3. Kreacja z natury i z wyobraźni:
  • obserwowania natury i jej twórczej interpretacji;
  • realizowania projektów graficznych, inspirując się naturą lub kreując je z wyobraźni;
  • umiejętnego transponowania pojęcia i idei na język graficzny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności techniki druku artystycznego?

 1. Tworzenia prac graficznych w wybranych rodzajach druku,
 2. Korzystania z urządzeń techniki graficznej takich jak praca graficzna czy rama drukarska,
 3. Opracowywania matryc projektów oraz wykonywania ich odbitek.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji techniki druku artystycznego:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • artystyczna grafika komputerowa,
 • komunikacja wizualna i techniki druku,
 • wzornictwo przemysłowe i druk 3D,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Pracownie technik druku artystycznego,
 • Branża kreatywne, np. agencje reklamowe, pracownie designu itp.
 • Drukarnie grafiki i plakatów,
 • Wydawnictwa.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.