Plastyk. Specjalność: Fotografia i film

Fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz do nauki na poziomie akademickim.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Fotografia artystyczna

Zawód: Plastyk. Specjalność: Fotografia i film

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Fotografia artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz do nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Fotografia artystyczna

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności fotografia artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu fotografii artystycznej
  • poznawać historię fotografii artystycznej, rozróżniać i definiować podstawowe terminy i pojęcia z nią związane;
  • wykazywać się umiejętnością wyszukiwania potrzebnych informacji w celu poszerzania wiedzy.
 2. Działania warsztatowe z zakresu fotografii:
  • potrafić świadomie zaplanować wykonanie wyznaczonego celu lub zadania, wykorzystując współczesne techniki i technologie oraz posługując się językiem sztuki fotograficznej;
  • łączyć w swoich działaniach możliwości różnych obszarów fotografii;
  • świadomie wykorzystywać zdobytą wiedzę.
 3. Kreacja obrazu fotograficznego:
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę w działaniach twórczych;
  • eksperymentować i poszukiwać nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
  • wykorzystywać w swoich projektach wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności fotografia artystyczna?

 1. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
 2. Fotografowanie,
 3. Tworzenie obrazów za pomocą programów komputerowych

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji fotografia artystyczna:

 • Poczucie estetyki,
 • Wrażliwość wizualna,
 • Kreatywność.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • Fotografia,
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (specjalność – reżyseria),
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (specjalność – sztuka operatorska)

Jakie są perspektywy pracy?

 • Zakłady fotograficzne,
 • Redakcje gazet,
 • Agencje modelek,
 • Domy mody

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Fotografia artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz do nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Fotografia artystyczna

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności fotografia artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu fotografii artystycznej
  • poznawać historię fotografii artystycznej, rozróżniać i definiować podstawowe terminy i pojęcia z nią związane;
  • wykazywać się umiejętnością wyszukiwania potrzebnych informacji w celu poszerzania wiedzy.
 2. Działania warsztatowe z zakresu fotografii:
  • potrafić świadomie zaplanować wykonanie wyznaczonego celu lub zadania, wykorzystując współczesne techniki i technologie oraz posługując się językiem sztuki fotograficznej;
  • łączyć w swoich działaniach możliwości różnych obszarów fotografii;
  • świadomie wykorzystywać zdobytą wiedzę.
 3. Kreacja obrazu fotograficznego:
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę w działaniach twórczych;
  • eksperymentować i poszukiwać nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
  • wykorzystywać w swoich projektach wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności fotografia artystyczna?

 1. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
 2. Fotografowanie,
 3. Tworzenie obrazów za pomocą programów komputerowych

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji fotografia artystyczna:

 • Poczucie estetyki,
 • Wrażliwość wizualna,
 • Kreatywność.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • Fotografia,
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (specjalność – reżyseria),
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (specjalność – sztuka operatorska)

Jakie są perspektywy pracy?

 • Zakłady fotograficzne,
 • Redakcje gazet,
 • Agencje modelek,
 • Domy mody

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.