Elektronik

Zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym – zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Elektronik

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 742117
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska,
 • charakteryzowania parametrów elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych, elementów i układów elektroniki analogowej, parametrów elementów i układów elektroniki cyfrowej, metod pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, elementów układów i urządzeń elektronicznych, elementów i urządzeń instalacji elektronicznych,
 • wyznaczania tras przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych,
 • stosowania praw elektrotechniki do obliczania parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych, programów do symulacji działania układów elektronicznych,
 • dobierania elementów elektronicznych do konfiguracji parametrów pracy układów analogowych, elementów elektronicznych do budowy układów elektroniki cyfrowej,
 • wykonywania rysunków technicznych, lutowań ręcznych przewlekanych i powierzchniowych, instalacji natynkowej i podtynkowej, połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń elektronicznych, podłączeń urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej,
 • uruchamiania układów i urządzeń elektronicznych,
 • usuwania usterek układów i urządzeń elektronicznych powstałych na etapie montażu.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie elektronika?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektroniki
 • Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Osoba na stanowisku elektronika powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. Ponadto elektronik musi na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę, śledząc nowinki techniczne, np. w prasie specjalistycznej.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor. Osoba na tym stanowisku ma wiele możliwości rozwoju i staje przed dużymi wyzwaniami. Elektronik pracuje w zakładzie produkcyjnym lub usługowym, często wyjeżdża do klienta i pracuje samodzielnie. Elektronik może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym oraz w usługach, w których wymagana jest znajomość elektroniki.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej, ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej)

Technik elektronik (ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych)

Technik mechatronik (ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)

Zawody pokrewne

Mechatronik

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Elektronik

Zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym – zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

Symbol cyfrowy zawodu: 742117
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • charakteryzowania parametrów elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych, elementów i układów elektroniki analogowej, parametrów elementów i układów elektroniki cyfrowej, metod pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, elementów układów i urządzeń elektronicznych, elementów i urządzeń instalacji elektronicznych
 • wyznaczania tras przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych
 • stosowania praw elektrotechniki do obliczania parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych, programów do symulacji działania układów elektronicznych
 • dobierania elementów elektronicznych do konfiguracji parametrów pracy układów analogowych, elementów elektronicznych do budowy układów elektroniki cyfrowej
 • wykonywania rysunków technicznych, lutowań ręcznych przewlekanych i powierzchniowych, instalacji natynkowej i podtynkowej, połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń elektronicznych, podłączeń urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej
 • uruchamiania układów i urządzeń elektronicznych
 • usuwania usterek układów i urządzeń elektronicznych powstałych na etapie montażu

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Osoba na stanowisku elektronika powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. Ponadto elektronik musi na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę, śledząc nowinki techniczne, np. w prasie specjalistycznej.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor. Osoba na tym stanowisku ma wiele możliwości rozwoju i staje przed dużymi wyzwaniami. Elektronik pracuje w zakładzie produkcyjnym lub usługowym, często wyjeżdża do klienta i pracuje samodzielnie. Elektronik może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym oraz w usługach, w których wymagana jest znajomość elektroniki.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej, ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej).

Technik elektronik (ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych).

Technik mechatronik (ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

Zawody pokrewne

Mechatronik

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.