Piekarz

Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Odpowiada również za produkcję galanterii piekarskiej takiej jak rogale, chałki, bułki słodkie i drożdżówki.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Piekarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 751204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych,
 • ustalania zapotrzebowania na surowce do produkcji;
 • przygotowywania surowców do produkcji;
 • wytwarzania ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni;
 • dzielenia ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa;
 • wypiekania rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich;
 • schładzania, krojenia i pakowania pieczywa;
 • oceniania stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu;
 • oceniania jakości półproduktów i pieczywa, jego zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;
 • zapobiegania powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;
 • oceniania sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich;
 • utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
 • organizowania i nadzorowania pracy brygad produkcyjnych;
 • prowadzenia rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej;
 • utrzymywania stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie piekarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy przemysłu spożywczego
 • Magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
 • Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie
 • Obrabianie kęsów ciasta
 • Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek
 • Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od piekarza wymagana jest sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów powinien posługiwać się czuciem smakowym , wrażliwością węchową i czuciem dotykowym a także zręcznością manualną.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach piekarskich, , zakładach gastronomicznych. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii żywności (TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych )

Zawody pokrewne

Cukiernik | Kucharz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Piekarz

Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Odpowiada również za produkcję galanterii piekarskiej takiej jak rogale, chałki, bułki słodkie i drożdżówki.

Symbol cyfrowy zawodu: 751204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych
 • ustalania zapotrzebowania na surowce do produkcji
 • przygotowywania surowców do produkcji
 • wytwarzania ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni
 • dzielenia ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa
 • wypiekania rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich
 • schładzania, krojenia i pakowania pieczywa
 • oceniania stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu
 • oceniania jakości półproduktów i pieczywa, jego zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm
 • zapobiegania powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości
 • obsługiwania maszyn i urządzeń występujących w piekarniach
 • oceniania sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich
 • utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad BHP i przeciwpożarowej
 • organizowania i nadzorowania pracy brygad produkcyjnych
 • prowadzenia rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej
 • utrzymywania stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Od piekarza wymagana jest sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym, a także zręcznością manualną.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach piekarskich i zakładach gastronomicznych. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii żywności (TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych).

Zawody pokrewne

Cukiernik | Kucharz

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.