PROTETYK SŁUCHU

Protetyk słuchu to zawód medyczny, który polega na wykonywaniu protez słuchu oraz innych urządzeń pomocniczych. Zajmuje się również doborem, montażem i czyszczeniem protez, a także udzielaniem porad pacjentom na temat ich pielęgnacji. Podczas zajęć będziesz miał okazję zgłębić tajniki audiologii, nauki o akustyce oraz technologii stosowanej w aparatach słuchowych. Praktyczne ćwiczenia pozwolą Ci na zdobycie umiejętności w zakresie dopasowywania aparatów słuchowych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Protetyk słuchu

Zawód: PROTETYK SŁUCHU
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • wykonywania protez słuchu - będziesz potrafił wykonać protezę słuchu dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego stopień niedosłuchu, kształt małżowiny usznej i kanału słuchowego oraz preferencje dotyczące estetyki.
 • doboru i montażu protez słuchu - będziesz potrafił dobrać odpowiednią protezę słuchu dla pacjenta, a następnie prawidłowo ją zamontować i dopasować.
 • czyszczenia i konserwacji protez słuchu - będziesz potrafił czyścić i konserwować protezy słuchu, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i wydłużyć ich żywotność.
 • udzielania porad pacjentom na temat pielęgnacji protez - będziesz potrafił udzielić pacjentom porad na temat prawidłowej pielęgnacji protez słuchu, aby zapewnić ich optymalne działanie.
 • prowadzenia dokumentacji medycznej - będziesz potrafił prowadzić dokumentację medyczną pacjentów, w tym historię choroby, plan leczenia i informacje dotyczące protezy słuchu.
 • pracy w zespole medycznym - będziesz potrafił współpracować z innymi specjalistami ochrony słuchu, takimi jak laryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy, w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z niedosłuchem.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu.
 2. Wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci.
 3. Analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowane.
 4. Dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie kwalifikacji.
 5. Sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.
 6. Prowadzenia działań profilaktycznych, promujących edukację zdrowotną oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w zakresie specyficznym dla protetyka słuchu.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności
 • Anatomia, fizjologia i patologia słuchu
 • Metody badania słuchu
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 • Metody doboru aparatów słuchowych
 • Aparaty słuchowe
 • Język migowy zawodowy
 • Język angielski zawodowy
 • Przeprowadzanie badań słuchu
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Prowadzenie opieki audioprotetycznej

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • punkty protezowania słuchu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • ośrodki kliniczne,
 • ośrodki rehabilitacji słuchu oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.05 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.05.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Protetyk słuchu może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach aparatów słuchowych,
 • sanatoriach leczniczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • pracowniach otoplastycznych,
 • jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych,
 • ośrodkach rehabilitacji słuchu,
 • ośrodkach i punktach klinicznych protezowania słuchu

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.05
 •  dyplom w zawodzie protetyk słuchu
 • EUROPASS suplement do dyplomu

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

 

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • wykonywania protez słuchu - będziesz potrafił wykonać protezę słuchu dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego stopień niedosłuchu, kształt małżowiny usznej i kanału słuchowego oraz preferencje dotyczące estetyki.
 • doboru i montażu protez słuchu - będziesz potrafił dobrać odpowiednią protezę słuchu dla pacjenta, a następnie prawidłowo ją zamontować i dopasować.
 • czyszczenia i konserwacji protez słuchu - będziesz potrafił czyścić i konserwować protezy słuchu, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i wydłużyć ich żywotność.
 • udzielania porad pacjentom na temat pielęgnacji protez - będziesz potrafił udzielić pacjentom porad na temat prawidłowej pielęgnacji protez słuchu, aby zapewnić ich optymalne działanie.
 • prowadzenia dokumentacji medycznej - będziesz potrafił prowadzić dokumentację medyczną pacjentów, w tym historię choroby, plan leczenia i informacje dotyczące protezy słuchu.
 • pracy w zespole medycznym - będziesz potrafił współpracować z innymi specjalistami ochrony słuchu, takimi jak laryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy, w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z niedosłuchem.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu.
 2. Wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci.
 3. Analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowane.
 4. Dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie kwalifikacji.
 5. Sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.
 6. Prowadzenia działań profilaktycznych, promujących edukację zdrowotną oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w zakresie specyficznym dla protetyka słuchu.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności
 • Anatomia, fizjologia i patologia słuchu
 • Metody badania słuchu
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 • Metody doboru aparatów słuchowych
 • Aparaty słuchowe
 • Język migowy zawodowy
 • Język angielski zawodowy
 • Przeprowadzanie badań słuchu
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Prowadzenie opieki audioprotetycznej

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • punkty protezowania słuchu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • ośrodki kliniczne,
 • ośrodki rehabilitacji słuchu oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.05 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.05.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Protetyk słuchu może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach aparatów słuchowych,
 • sanatoriach leczniczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • pracowniach otoplastycznych,
 • jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych,
 • ośrodkach rehabilitacji słuchu,
 • ośrodkach i punktach klinicznych protezowania słuchu

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.05
 •  dyplom w zawodzie protetyk słuchu
 • EUROPASS suplement do dyplomu

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.