Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Mechanik - monter maszyn i urządzeń

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 723310
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

•   interpretowania podstawowych zjawisk i prawa z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn i elektrotechniki;
•   czytania rysunków technicznych maszynowych oraz sporządzania szkiców prostych części maszyn;
•   czytania i interpretowania schematów i dokumentacji: warsztatowych, technologicznych; montażowych, demontażowych, techniczno-ruchowych (DTR);
•   dobierania narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznych;
•   ustawiania ram, płyt fundamentowych, pomostów i rusztowań, montowania podpory i zawiesia dla urządzeń;
•   interpretowania zasad działania oraz poznasz budowę i przeznaczenie wybranych maszyn i urządzeń;
•   wyważania statycznego i dynamicznie wirujących elementów maszyn;
•   oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wykonanych w procesie diagnozowania;
•   ustalania przyczyn niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń oraz zakresu napraw;
•   wykonywania operacji montażowo - demontażowych maszyn, urządzeń i ich podzespołów posługując się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym);
•   rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzowania ich właściwości;
•   dobierania części zamiennych;
•   wykonywania prostych prac regeneracyjnych części zużytych;
•   wykonywania prostych nieznormalizowanych części maszyn za pomocą operacji ślusarskich; obróbki wiórowej, obróbki bezwiórowej;
•   kontrolowania jakości wykonanych prac;
•   wykonywania rozliczania kosztów wyrobów i usług;
•   wykorzystywania technik komputerowych w praktyce warsztatowej;
•   świadomego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń?

•   Techniczne podstawy zawodu
•   Budowa i montaż maszyn i urządzeń
•   Eksploatacja maszyn i urządzeń
•   Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo pracy
•   Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.03. -  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Uzdolnienia techniczne i manualne, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo–ruchowa, koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość, umiejętność rozwiązywania problemów, zaradność, niezależność, cierpliwość, zdolność do pracy w zespole i komunikatywność umożliwiająca zachowanie prawidłowego poziomu wykonania zadań zespołowych, odporność na sytuacje stresowe.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Elektryk  (ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 723310
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

•   interpretowania podstawowych zjawisk i prawa z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn i elektrotechniki;
•   czytania rysunków technicznych maszynowych oraz sporządzania szkiców prostych części maszyn;
•   czytania i interpretowania schematów i dokumentacji: warsztatowych, technologicznych; montażowych, demontażowych, techniczno-ruchowych (DTR);
•   dobierania narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznych;
•   ustawiania ram, płyt fundamentowych, pomostów i rusztowań, montowania podpory i zawiesia dla urządzeń;
•   interpretowania zasad działania oraz poznasz budowę i przeznaczenie wybranych maszyn i urządzeń;
•   wyważania statycznego i dynamicznie wirujących elementów maszyn;
•   oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wykonanych w procesie diagnozowania;
•   ustalania przyczyn niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń oraz zakresu napraw;
•   wykonywania operacji montażowo - demontażowych maszyn, urządzeń i ich podzespołów posługując się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym);
•   rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzowania ich właściwości;
•   dobierania części zamiennych;
•   wykonywania prostych prac regeneracyjnych części zużytych;
•   wykonywania prostych nieznormalizowanych części maszyn za pomocą operacji ślusarskich; obróbki wiórowej, obróbki bezwiórowej;
•   kontrolowania jakości wykonanych prac;
•   wykonywania rozliczania kosztów wyrobów i usług;
•   wykorzystywania technik komputerowych w praktyce warsztatowej;
•   świadomego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń?

•   Techniczne podstawy zawodu
•   Budowa i montaż maszyn i urządzeń
•   Eksploatacja maszyn i urządzeń
•   Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo pracy
•   Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.03. -  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Uzdolnienia techniczne i manualne, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo–ruchowa, koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość, umiejętność rozwiązywania problemów, zaradność, niezależność, cierpliwość, zdolność do pracy w zespole i komunikatywność umożliwiająca zachowanie prawidłowego poziomu wykonania zadań zespołowych, odporność na sytuacje stresowe.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Elektryk  (ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.