Technik reklamy

Organizuje i prowadzi kampanie reklamowe; tworzy plan medialny; określa cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa, budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosuje różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, planuje i dokonuje zakupu przestrzeni reklamowej w mediach, nadzoruje proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców. Wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik reklamy

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 1. przygotowania elementów strategii reklamowej,
 2. przygotowania elementów kreacji reklamowej,
 3. produkcji reklamy;

w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 1. planowania kampanii reklamowej,
 2. organizowania sprzedaży reklamowej,
 3. realizowania kampanii reklamowej,
 4. badania przekazu reklamowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • Prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • przeprowadzania negocjacji handlowych,
 • prowadzenia rozmów z klientami,
 • tworzenia baz danych klientów,
 • opracowani cenników produktów i usług reklamowych,
 • kalkulowania cen produktów i usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia przekazu reklamowego,
 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • projektowania środków reklamowych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia planu mediowego,
 • przygotowania środków reklamowych,
 • badania skuteczności reklamy,
 • stosowania podstawowych środków reklamy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć,
 • obsługi programów graficznych: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowych programów użytkowych: Word, Excel, Power Point.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika reklamy?

 1. Podstawy reklamy;
 2. Przekaz i komunikat w reklamie;
 3. Kampania reklamowa;
 4. Język obcy (angielski) w reklamie;
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 6. Strategia w reklamie;
 7. Kreacja w reklamie;
 8. Produkcja reklamy;
 9. Planowanie kampanii reklamowej;
 10. Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej;
 11. Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa branży reklamowej,
 • działy marketingu organizacji i reklamy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika reklamy.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzyczne (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika reklamy:

 • Kreatywność;
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • samodzielność;
 • gotowość do pracy pod presją czasu;
 • dokładność i konsekwencja w działaniu;
 • operatywność i skuteczność;
 • wychodzenie z własną inicjatywą;
 • otwartość na innowacje;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • wysoki poziom inteligencji emocjonalnej;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • umiejętność prezentowania wyników swojej pracy.

 Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika reklamy?

Pracę znajdziesz w  pełnoprofilowych specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji firm, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach PR.

Zawody pokrewne

Technik fotografii i multimediów

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • karta sportowa Medicover
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik reklamy dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z grafiką, marketingiem i zarzadzaniem , dziennikarstwem i komunikacją społeczną np.:

 • Architektura wnętrz
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Artystyczna grafika komputerowa
 • Fotografia
 • Grafika
 • Grafika komputerowa i projektowanie serwisów internetowych 
 • Grafika warsztatowa
 • Gry i grafika interaktywna
 • Intermedia.
 • Marketing
 • Projektowanie graficzne
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Reklama
 • Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych
 • Reklama i Public Relations
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie informacją

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 1. przygotowania elementów strategii reklamowej,
 2. przygotowania elementów kreacji reklamowej,
 3. produkcji reklamy;

w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 1. planowania kampanii reklamowej,
 2. organizowania sprzedaży reklamowej,
 3. realizowania kampanii reklamowej,
 4. badania przekazu reklamowego.

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • Prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • przeprowadzania negocjacji handlowych,
 • prowadzenia rozmów z klientami,
 • tworzenia baz danych klientów,
 • opracowani cenników produktów i usług reklamowych,
 • kalkulowania cen produktów i usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia przekazu reklamowego,
 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • projektowania środków reklamowych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia planu mediowego,
 • przygotowania środków reklamowych,
 • badania skuteczności reklamy,
 • stosowania podstawowych środków reklamy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć,
 • obsługi programów graficznych: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowych programów użytkowych: Word, Excel, Power Point.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika reklamy?

 1. Podstawy reklamy;
 2. Przekaz i komunikat w reklamie;
 3. Kampania reklamowa;
 4. Język obcy (angielski) w reklamie;
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 6. Strategia w reklamie;
 7. Kreacja w reklamie;
 8. Produkcja reklamy;
 9. Planowanie kampanii reklamowej;
 10. Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej;
 11. Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa branży reklamowej,
 • działy marketingu organizacji i reklamy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika reklamy.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzyczne (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika reklamy:

 • Kreatywność;
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • samodzielność;
 • gotowość do pracy pod presją czasu;
 • dokładność i konsekwencja w działaniu;
 • operatywność i skuteczność;
 • wychodzenie z własną inicjatywą;
 • otwartość na innowacje;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • wysoki poziom inteligencji emocjonalnej;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • umiejętność prezentowania wyników swojej pracy.

 Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika reklamy?

Pracę znajdziesz w  pełnoprofilowych specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji firm, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach PR.

Zawody pokrewne

Technik fotografii i multimediów

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • karta sportowa Medicover
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik reklamy dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z grafiką, marketingiem i zarzadzaniem , dziennikarstwem i komunikacją społeczną np.:

 • Architektura wnętrz
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Artystyczna grafika komputerowa
 • Fotografia
 • Grafika
 • Grafika komputerowa i projektowanie serwisów internetowych 
 • Grafika warsztatowa
 • Gry i grafika interaktywna
 • Intermedia.
 • Marketing
 • Projektowanie graficzne
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Reklama
 • Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych
 • Reklama i Public Relations
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie informacją

 

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.