Technik usług fryzjerskich

Świadczy usługi w zakresie strzyżenia, golenia i czesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów oraz pomaga - korzystając z posiadanej wiedzy, żurnali lub komputerowych symulatorów - w doborze uczesania, pasującego do twarzy i figury klienta.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technik usług fryzjerskich

Zawód: Technik usług fryzjerskich
 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Fryzjer

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik usług fryzjerskich na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.
Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania fryzur,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika usług fryzjerskich.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzyczne (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

 • doskonałe zdolności manualne – niezbędne podczas strzyżenia i precyzyjnego układania włosów;
 • wysoko rozwinięty zmysł estetyczny – dzięki niemu dobry fryzjer jest w stanie ocenić, w jakiej fryzurze i uczesaniu klient będzie wyglądał najlepiej;
 • ambicja i ciekawość – motywujące do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i poznawania najnowszych technik oraz trendów we fryzjerstwie;
 • staranność, dokładność i skrupulatność, bez których trudno o zachowanie najwyższych standardów higienicznych w salonie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – bo u dobrego fryzjera można liczyć nie tylko na najwyższą jakość usług, ale też przyjazną, relaksującą atmosferę i miłą rozmowę;

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi w:

 • zakładach i salonach fryzjerskich,
 • salonach spa,
 • hotelach,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym,
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013 którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Fryzjer

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik usług fryzjerskich na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.
Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania fryzur,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika usług fryzjerskich.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzyczne (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

 • doskonałe zdolności manualne – niezbędne podczas strzyżenia i precyzyjnego układania włosów;
 • wysoko rozwinięty zmysł estetyczny – dzięki niemu dobry fryzjer jest w stanie ocenić, w jakiej fryzurze i uczesaniu klient będzie wyglądał najlepiej;
 • ambicja i ciekawość – motywujące do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i poznawania najnowszych technik oraz trendów we fryzjerstwie;
 • staranność, dokładność i skrupulatność, bez których trudno o zachowanie najwyższych standardów higienicznych w salonie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – bo u dobrego fryzjera można liczyć nie tylko na najwyższą jakość usług, ale też przyjazną, relaksującą atmosferę i miłą rozmowę;

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi w:

 • zakładach i salonach fryzjerskich,
 • salonach spa,
 • hotelach,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym,
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.