Krawiec

Krawiec to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Krawiec

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • konstruowania, modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta,
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie krawiec?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Materiałoznawstwo odzieżowe
 • Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży
 • Techniki wytwarzania odzieży
 • Język obcy zawodowy w odzieżownictwie

Przedmioty ogólnokształcące :

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
W zawodzie krawiec preferowane są następujące predyspozycje:

 • zmysł artystyczny,
 • koordynacja wzrokowo–ruchowa,
 • zdolność do rozróżniania barw,
 • staranność,
 • opanowanie,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • komunikatywność,
 • umiejętności manualne,
 • samodzielność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Krawiec znajdzie zatrudnienie w zakładach krawieckich, świadcząc usługi w punktach usług krawieckich, szwaczka w zakładach produkujących meble i krzesła.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • konstruowania, modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta,
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie krawiec?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Materiałoznawstwo odzieżowe
 • Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży
 • Techniki wytwarzania odzieży
 • Język obcy zawodowy w odzieżownictwie

Przedmioty ogólnokształcące :

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
W zawodzie krawiec preferowane są następujące predyspozycje:

 • zmysł artystyczny,
 • koordynacja wzrokowo–ruchowa,
 • zdolność do rozróżniania barw,
 • staranność,
 • opanowanie,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • komunikatywność,
 • umiejętności manualne,
 • samodzielność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Krawiec znajdzie zatrudnienie w zakładach krawieckich, świadcząc usługi w punktach usług krawieckich, szwaczka w zakładach produkujących meble i krzesła.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.