Technik żywienia i usług gastronomicznych

Planuje i ocenia jadłospisy. Zajmuje się układaniem diet, sporządza dania zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz obsługą klienta. Umiejętności takie jak estetyka pozwalają na przygotowanie dań nie tylko z odpowiednią ilością wartości energetycznych, ale również cieszących oko. Otwartość i kreatywność pozwala na szczyptę nowoczesności w tworzeniu dekoracji potraw i aranżacji zastawy stołów.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Bezpieczeństwo i higienę pracy;
 2. Jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;
 3. Język obcy zawodowy;
 4. Kompetencje personalne i społeczne;
 5. Organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Czego uczysz się na zajęciach?

 •  oceniania jakości produktów;
 • przechowywania żywności;
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego;  
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań;
 • oceniania jakości żywności;
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
 • wykonywania usług gastronomicznych;
 • ekspedycji potraw i napojów.
 • Miejsca realizacji praktyk zawodowych:
 • w restauracjach, kawiarniach, hotelach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w firmach zajmujących się cateringiem z obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych,
 • w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie Technika żywienia i usług gastronomicznych?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Język angielski zawodowy
 4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 5. Zasady żywienia
 6. Usługi gastronomiczne
 7. Organizacja produkcji gastronomicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1.  Pracownia gastronomiczna
 2.  Pracownia obsługi klienta
 3.  Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.< /p>

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych?

 • pasja do gotowania,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • zdolności manualne i techniczne,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych?
Absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych;
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych;
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych;
 • manager zakładu gastronomicznego;
 • organizator imprez okolicznościowych;
 • mistrz sztuki kulinarnej;
 • pracownik firmy cateringowej;
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia;
 • organizator usług cateringowych;
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej;
 • prowadzić własną działalność.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z gotowaniem i zarządzaniem:.

 • menadżer
 • technologia żywności i żywienia człowieka

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. Bezpieczeństwo i higienę pracy;
 2. Jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;
 3. Język obcy zawodowy;
 4. Kompetencje personalne i społeczne;
 5. Organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Czego uczysz się na zajęciach?

 •  oceniania jakości produktów;
 • przechowywania żywności;
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego;  
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań;
 • oceniania jakości żywności;
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
 • wykonywania usług gastronomicznych;
 • ekspedycji potraw i napojów.
 • Miejsca realizacji praktyk zawodowych:
 • w restauracjach, kawiarniach, hotelach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w firmach zajmujących się cateringiem z obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych,
 • w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie Technika żywienia i usług gastronomicznych?
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Język angielski zawodowy
 4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 5. Zasady żywienia
 6. Usługi gastronomiczne
 7. Organizacja produkcji gastronomicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1.  Pracownia gastronomiczna
 2.  Pracownia obsługi klienta
 3.  Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.< /p>

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych?

 • pasja do gotowania,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • zdolności manualne i techniczne,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych?
Absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych;
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych;
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych;
 • manager zakładu gastronomicznego;
 • organizator imprez okolicznościowych;
 • mistrz sztuki kulinarnej;
 • pracownik firmy cateringowej;
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia;
 • organizator usług cateringowych;
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej;
 • prowadzić własną działalność.

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z gotowaniem i zarządzaniem:.

 • menadżer
 • technologia żywności i żywienia człowieka

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.