Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Technik elektroniki i informatyki medycz.

Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa dwa lata (4 semestry),
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez szkołę egzaminu zawodowego w trakcie 4 semestru,
 • absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin zawodowy, otrzymują dyplom zawodowy,
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Język migowy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Rysunek techniczny
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
 • Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej

Czego uczysz się na zajęciach?

 • instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
 • instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
 • eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej;
 • prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;
 • przeprowadzania montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;
 • wykonywania pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatnaprzez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwenci kierunku, po zdaniu egzaminu zawodowego, mają szansę na zatrudnienie u następujących pracodawców:

 • jednostki ochrony zdrowia,
 • placówki medyczne,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia wyposażone w specjalistyczne systemy medyczne,
 • instytucje wykorzystujące sprzęt i oprogramowanie medyczne związane z administrowaniem bazami danych,

ZAWÓD WSKAZANY W OBWIESZCZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, DLA KTÓREGO PROGNOZOWANE JEST ISTOTNE ZAPOTRZEBOWANIE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

 

Kierunek dla osób posiadających zdolności techniczne i analitycznego myślenia, samodzielnych i odpowiedzialnych.

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • w okresie nauki słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,
 • zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 • eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej,
 • prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki i informatyki medycznej,
 • przeprowadzania montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywania pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej - egzamin zdawany pod koniec IV semestru.

Co uzyskuje absolwent szkoły?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 
 • absolwenci, którzy zdadzą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, uzyskują dyplom wraz z suplementem w języku polskim i angielskim EUROPASS  i tytuł zawodowy TECHNIKA ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ oraz prawo do wykonywania zawodu - uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia

 • szpitalne zespoły elektromedyczne,
 • zakłady naprawy sprzętu medycznego,
 • serwisy naprawy sprzętu medycznego,
 • wytwórnie i serwisy sprzętu medycznego dla medycyny,
 • pracownie informatyki medycznej,
 • instytucje wykorzystujące sprzęt i oprogramowanie medyczne związane z administrowaniem baz danych. 

ZAWÓD WSKAZANY W OBWIESZCZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, DLA KTÓREGO PROGNOZOWANE JEST ISTOTNE ZAPOTRZEBOWANIE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.