Plastyk. Specjalność: techniki graficzne

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Projektowanie graficzne

Zawód: Plastyk. Specjalność: techniki graficzne

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie graficzne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie graficzne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie graficzne?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego:
  • poznawać podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania graficznego;
  • właściwie posługiwać się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i środków artystycznych.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektować, wykonywać lub przygotowywać do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.
 3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym:
  • analizować zagadnienie projektowe, interpretować i formułować wypowiedź oraz umiejętnie transformować idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie graficzne?

 1. Stosowanie technik mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 2. Projektowanie różnorodnych form graficznych np. znaków graficznych, elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, form wydawniczych,
 3. Profesjonalne dokumentowanie i archiwizacja prac.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie graficzne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • design – projektowanie produktu,
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz,
 • projektowanie graficzne.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Specjalista ds. projektowania layoutów i planogramów sklepowych,
 • Wydawnictwa i instytucja powiązane z mediami.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie graficzne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie graficzne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie graficzne?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego:
  • poznawać podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania graficznego;
  • właściwie posługiwać się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i środków artystycznych.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektować, wykonywać lub przygotowywać do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.
 3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym:
  • analizować zagadnienie projektowe, interpretować i formułować wypowiedź oraz umiejętnie transformować idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie graficzne?

 1. Stosowanie technik mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 2. Projektowanie różnorodnych form graficznych np. znaków graficznych, elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, form wydawniczych,
 3. Profesjonalne dokumentowanie i archiwizacja prac.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie graficzne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • design – projektowanie produktu,
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz,
 • projektowanie graficzne.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Specjalista ds. projektowania layoutów i planogramów sklepowych,
 • Wydawnictwa i instytucja powiązane z mediami.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.