Ślusarz

Zajmuje się obróbką metalu. Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Ślusarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 722204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
 • ustalania przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
 • czyszczenia i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
 • demontażu urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
 • weryfikacji uszkodzonych zespołów i części;
 • dorabiania, dopasowywania i wymieniania uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
 • dopasowywania oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
 • konserwacji i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
 • użytkowania zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;
 • stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 • instruowania użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branżach gospodarki narodowej;
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie ślusarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej Wykonywanie połączeń elementów maszyn ,urządzeń i narzędzi Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zainteresowania i zdolności techniczne, zręczność , dokładność i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, w administracjach domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Można prowadzić własny warsztat ślusarski.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik mechanik (MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń )

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Ślusarz

Zajmuje się obróbką metalu. Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw.

Symbol cyfrowy zawodu: 722204
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych
 • ustalania przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.
 • czyszczenia i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw
 • demontażu urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych
 • weryfikacji uszkodzonych zespołów i części
 • dorabiania, dopasowywania i wymieniania uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania
 • sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie
 • dopasowywania oraz łączenie elementów do spawania i nitowania
 • konserwacji i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich
 • użytkowania zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice
 • stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
 • instruowania użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branżach gospodarki narodowej
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zainteresowania i zdolności techniczne, zręczność, dokładność i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, w administracjach domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Można prowadzić własny warsztat ślusarski.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik mechanik (MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń).

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.