TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Jeśli pragniesz zgłębić tajniki sporządzania produktów leczniczych, suplementów diety i specjalnych środków spożywczych, zdobyć umiejętności wytwarzania preparatów farmaceutycznych i prowadzenia obrotu produktami medycznymi, to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie. Oprócz tego, podczas nauki będziesz odbywać praktyki zawodowe, co pozwoli Ci zdobyć niezbędne doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz nauczysz się analizować produkty farmaceutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2,5 roku
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Technik farmaceutyczny

Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2,5  lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku od rana)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • Sporządzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • Sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radio farmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych,
 • Przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czego nauczysz się na zajęciach:
 

 1. Analizy wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych
 2. Technik sporządzania leków
 3. Określania właściwości leków, właściwego sposób ich zażywania oraz przechowywania
 4. Udzielania fachowej porady farmaceutycznej i informacji o lekach

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne z elementami profilaktyki
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc
 • Technologie informatyczne
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Prawo w farmacji
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Kosmetyki apteczne
 • Etyka i kultura zawodu
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza leków i wyrobów medycznych
 • Pracownia farmakognozji
 • Dyspensowanie produktów aptecznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • apteki ogólnodostępnej
 • apteki szpitalne

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).
Jak długo trwa nauka?

 • 2,5 roku

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

*Opłata 0zł  dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.09. Sporządzanie i w wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec V semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.09.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia w:

 • Aptekach, punktach aptecznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • Hurtowniach farmaceutycznych, inspekcjach farmaceutycznych

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.09
 • dyplom w zawodzie animator rynku książki,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2,5  lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku od rana)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • Sporządzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • Sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radio farmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych,
 • Przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czego nauczysz się na zajęciach:
 

 1. Analizy wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych
 2. Technik sporządzania leków
 3. Określania właściwości leków, właściwego sposób ich zażywania oraz przechowywania
 4. Udzielania fachowej porady farmaceutycznej i informacji o lekach

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne z elementami profilaktyki
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc
 • Technologie informatyczne
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Prawo w farmacji
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Kosmetyki apteczne
 • Etyka i kultura zawodu
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza leków i wyrobów medycznych
 • Pracownia farmakognozji
 • Dyspensowanie produktów aptecznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • apteki ogólnodostępnej
 • apteki szpitalne

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).
Jak długo trwa nauka?

 • 2,5 roku

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

*Opłata 0zł  dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.09. Sporządzanie i w wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec V semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.09.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia w:

 • Aptekach, punktach aptecznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • Hurtowniach farmaceutycznych, inspekcjach farmaceutycznych

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.09
 • dyplom w zawodzie animator rynku książki,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.