Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk to specjalista, który nie tylko tworzy i optymalizuje sieciowe aplikacje oraz usługi informatyczne, ale także projektuje zaawansowane architektury sieci komputerowych, uwzględniając potrzeby klientów i wymagania technologiczne. Dodatkowo, jego obszar działania obejmuje przetwarzanie i przesyłanie różnorodnych danych, włączając w to zarówno multimedia (takie jak zdjęcia, dźwięki, filmy), jak i dane tekstowe, przy czym stale dba o zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji w sieci poprzez stosowanie najnowszych technologii i protokołów zabezpieczających.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik teleinformatyk

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi;
 • transmitowania danych w sieci;
 • konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych;
 • wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych;
 • konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych;
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi;
 • projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych;
 • konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych;
 • naprawy, modernizacji i obsługi sprzętu komputerowego;
 • budowy sieci informatycznych w firmach;
 • uruchamiania telefonii stacjonarnej lub VoIP;
 • programowania routerów.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych
 • dobierania elementów i konfigurowania systemu komputerowego lokalizowania uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz jego naprawiania
 • modernizowania i rekonfigurowania systemów komputerowych
 • wdrażania rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych
 • konfigurowania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
 • konfigurowania urządzeń abonenckich takich jak centrale, modemy, routery
 • projektowania i montażu sieci komputerowych
 • administracji sieciami komputerowymi
 • zarządzania sieciowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux
 • montażu sieci światłowodowych
 • wykonywania pomiarów i lokalizacji uszkodzeń torów telekomunikacyjnych

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika teleinformatyka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technika cyfrowa
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Rysunek techniczny
 • Montowanie, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • Systemy komputerowe
 • Systemy komutacyjne
 • Systemy transmisji danych
 • Urządzenia sieciowe
 • Wykonanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

 • INF.07 Montaż, uruchamiania oraz utrzymanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 • INF.08 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowym.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika teleinformatyka.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika teleinformatyka?
TECHNIK TELEINFORMATYK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi;
 • transmitowania danych w sieci;
 • konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych;
 • wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych;
 • konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych;
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi;
 • projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych;
 • konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych;
 • naprawy, modernizacji i obsługi sprzętu komputerowego;
 • budowy sieci informatycznych w firmach;
 • uruchamiania telefonii stacjonarnej lub VoIP;
 • programowania routerów.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych
 • dobierania elementów i konfigurowania systemu komputerowego lokalizowania uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz jego naprawiania
 • modernizowania i rekonfigurowania systemów komputerowych
 • wdrażania rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych
 • konfigurowania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
 • konfigurowania urządzeń abonenckich takich jak centrale, modemy, routery
 • projektowania i montażu sieci komputerowych
 • administracji sieciami komputerowymi
 • zarządzania sieciowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux
 • montażu sieci światłowodowych
 • wykonywania pomiarów i lokalizacji uszkodzeń torów telekomunikacyjnych

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika teleinformatyka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technika cyfrowa
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Rysunek techniczny
 • Montowanie, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • Systemy komputerowe
 • Systemy komutacyjne
 • Systemy transmisji danych
 • Urządzenia sieciowe
 • Wykonanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

 • INF.07 Montaż, uruchamiania oraz utrzymanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 • INF.08 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowym.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika teleinformatyka.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika teleinformatyka?
TECHNIK TELEINFORMATYK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.