ANIMATOR RYNKU KSIĄŻKI

Animator Rynku Książki to zawód, który łączy pasję do literatury z umiejętnościami marketingowymi i kreatywnymi. Dzięki naszemu programowi nauczania, zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej promocji książek, organizacji wydarzeń literackich oraz prowadzenia działań marketingowych w branży wydawniczej. Program kształcenia obejmuje także pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw. Dzięki temu będziesz gotowy nie tylko do promowania książek, ale także do odpowiedniego dopasowania oferty wydawniczej do oczekiwań i potrzeb rynku.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Animator rynku książki

Zawód: ANIMATOR RYNKU KSIĄŻKI
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • Organizowania spotkań autorskich, warsztatów literackich i innych wydarzeń promujących czytelnictwo.
 • Współpracy z bibliotekami, szkołami i innymi instytucjami w celu promowania książek i zachęcania do czytania.
 • Planowania i organizacji targów książki, festiwali literackich i innych imprez związanych z książką.
 • Pozyskiwania sponsorów i partnerów dla imprez literackich.
 • Prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w celu zwiększenia sprzedaży książek.
 • Współpracy z księgarniami i innymi punktami sprzedaży książek w celu zapewnienia dostępności książek dla czytelników.
 • Budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z mediami i innymi interesariuszami.
 • Przygotowywania i dystrybucji materiałów prasowych i innych informacji dotyczących książek i imprez literackich.
 • Pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, takich jak dotacje, granty i sponsoring, w celu finansowania działań związanych z promocją czytelnictwa i książki.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Identyfikacji trendów i potrzeb rynku książki
 2. Planowania i realizacji kampanii marketingowych dla książek
 3. Negocjacji z księgarniami i innymi punktami sprzedaży książek
 4. Sprzedaży książek i innych produktów związanych z książką
 5. Planowania i organizowania imprez literackich, takich jak targi książki i festiwale literackie
 6. Zarządzania budżetem i zasobami
 7. Pracy w zespole
 8. Przygotowywania i wygłaszania prezentacji
 9. Prowadzenia negocjacji
 10. Budowania i utrzymywania relacji z mediami i innymi interesariuszami
 11. Identyfikacji źródeł finansowania
 12. Pisania wniosków o dotacje i granty
 13. Prezentowania projektów potencjalnym sponsorom

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy wiedzy o książce
 • Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa rynku
 • Jeżyk obcy zawodowy w przedsiębiorstwie rynku
 • Realizacja procesu sprzedaży publikacji
 • Organizacja i zarządzanie procesami marketingowymi oraz budowanie relacji z klientami

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • Wydawnictwa
 • Księgarnie
 • Firmy dystrybucyjne
 • Biblioteki
 • Targi książki
 • Agencje literackie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • PGF.09. –Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji PGF.09.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Animator rynku książki może podjąć pracę m.in. w:

 • Wydawnictwach
 • Księgarniach
 • Firmach dystrybucyjnych
 • Bibliotekach
 • Targach książki
 • Agencjach literackich

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej PGF.09
 • dyplom w zawodzie animator rynku książki,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

 

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • Organizowania spotkań autorskich, warsztatów literackich i innych wydarzeń promujących czytelnictwo.
 • Współpracy z bibliotekami, szkołami i innymi instytucjami w celu promowania książek i zachęcania do czytania.
 • Planowania i organizacji targów książki, festiwali literackich i innych imprez związanych z książką.
 • Pozyskiwania sponsorów i partnerów dla imprez literackich.
 • Prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w celu zwiększenia sprzedaży książek.
 • Współpracy z księgarniami i innymi punktami sprzedaży książek w celu zapewnienia dostępności książek dla czytelników.
 • Budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z mediami i innymi interesariuszami.
 • Przygotowywania i dystrybucji materiałów prasowych i innych informacji dotyczących książek i imprez literackich.
 • Pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, takich jak dotacje, granty i sponsoring, w celu finansowania działań związanych z promocją czytelnictwa i książki.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Identyfikacji trendów i potrzeb rynku książki
 2. Planowania i realizacji kampanii marketingowych dla książek
 3. Negocjacji z księgarniami i innymi punktami sprzedaży książek
 4. Sprzedaży książek i innych produktów związanych z książką
 5. Planowania i organizowania imprez literackich, takich jak targi książki i festiwale literackie
 6. Zarządzania budżetem i zasobami
 7. Pracy w zespole
 8. Przygotowywania i wygłaszania prezentacji
 9. Prowadzenia negocjacji
 10. Budowania i utrzymywania relacji z mediami i innymi interesariuszami
 11. Identyfikacji źródeł finansowania
 12. Pisania wniosków o dotacje i granty
 13. Prezentowania projektów potencjalnym sponsorom

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy wiedzy o książce
 • Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa rynku
 • Jeżyk obcy zawodowy w przedsiębiorstwie rynku
 • Realizacja procesu sprzedaży publikacji
 • Organizacja i zarządzanie procesami marketingowymi oraz budowanie relacji z klientami

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • Wydawnictwa
 • Księgarnie
 • Firmy dystrybucyjne
 • Biblioteki
 • Targi książki
 • Agencje literackie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • PGF.09. –Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji PGF.09.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Animator rynku książki może podjąć pracę m.in. w:

 • Wydawnictwach
 • Księgarniach
 • Firmach dystrybucyjnych
 • Bibliotekach
 • Targach książki
 • Agencjach literackich

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej PGF.09
 • dyplom w zawodzie animator rynku książki,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

 Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.