Złotnik jubiler

Złotnik–jubiler wykonuje wyroby złotnicze i jubilerskie z metali szlachetnych (złota, srebra, platyny i ich stopów), służące do ozdoby (pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), przedmioty użytkowe (dzbany, puchary, cukiernice, patery) oraz przedmioty kultu religijnego. Złotnik–jubiler oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków i szkiców oraz projektów własnych. Złotnik–jubiler rozpoznaje stosowane w złotnictwie i jubilerstwie metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne...

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Złotnik jubiler

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów;
 • wykonywania opraw kamieni jubilerskich;
 • wykonywania napraw i przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie złotnik-jubiler ?

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy złotnictwa i jubilerstwa
3. Oprawianie kamieni jubilerskich
4. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich
5. Język obcy zawodowy
6. Kompetencje personalne i społeczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich:

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dokładność, cierpliwość, skrupulatność, poczucie estetyki, zmysł artystyczny.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Złotnik- jubiler może znaleźć zatrudnienia w pracowniach jubilersko-złotniczych lub złożyć własną działalność.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów;
 • wykonywania opraw kamieni jubilerskich;
 • wykonywania napraw i przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie złotnik-jubiler ?

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy złotnictwa i jubilerstwa
3. Oprawianie kamieni jubilerskich
4. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich
5. Język obcy zawodowy
6. Kompetencje personalne i społeczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich:

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dokładność, cierpliwość, skrupulatność, poczucie estetyki, zmysł artystyczny.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Złotnik- jubiler może znaleźć zatrudnienia w pracowniach jubilersko-złotniczych lub złożyć własną działalność.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.