Pszczelarz

Pszczelarz Planuje i prowadzi hodowlę pszczół, produkcję miodu, wosku, mleczka pszczelego i innych produktów pszczelarskich. Pszczelarz samodzielnie ustala miejsce na pasiekę, kupuje lub własnoręcznie buduje ule i sprzęt niezbędny do ich oporządzania.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Pszczelarz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pszczelarz ?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pszczelarstwa
 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzenie gospodarki pasiecznej
 • Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych
 • Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

dobra kondycja fizyczna, koordynacja i zręczność ruchowa, odpowiednia ilość czasu wolnego, cierpliwość i zdolności obserwacyjne, systematyczność, pracowitość, odpowiedzialność w pracy w pasiecie.
 
Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca pszczelarza odbywa się głównie na świeżym powietrzu.
Zazwyczaj pszczelarz pracuje w swoim gospodarstwie, ale może być także zatrudniony jako pracownik większego gospodarstwa pasiecznego.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pszczelarz ?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pszczelarstwa
 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzenie gospodarki pasiecznej
 • Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych
 • Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

dobra kondycja fizyczna, koordynacja i zręczność ruchowa, odpowiednia ilość czasu wolnego, cierpliwość i zdolności obserwacyjne, systematyczność, pracowitość, odpowiedzialność w pracy w pasiecie.
 
Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca pszczelarza odbywa się głównie na świeżym powietrzu.
Zazwyczaj pszczelarz pracuje w swoim gospodarstwie, ale może być także zatrudniony jako pracownik większego gospodarstwa pasiecznego.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.