Cosinus > Promocje

Promocje dla słuchaczy - karty rabatowe

Jeśli jesteś słuchaczem dowolnej szkoły Sieci "COSINUS" masz możliwość uzyskać zniżkę w kilkudziesięciu sklepach i punktach usługowych. W tym celu musisz okazać ważną legitymację, indeks słuchacza, ważną kartę rabatową słuchacza lub pracownika Sieci Szkół "COSINUS".

Jeśli prowadzisz działalność handlową lub usługową i chcesz przystąpić do naszego Programu Rabatowego lub nie uzyskałeś zniżki w jednym z poniższych punktów handlowych napisz na adres rabaty@cosinus.pl.

Wybierz miasto:
Wybierz kategorię:

Gwarancja zdawalności

Promocja dotyczy wszystkich słuchaczy, którzy rozpoczną naukę w semestrze jesiennym 2016/2017 na semestrze I.
Wszystkim słuchaczom gwarantujemy zdawalność egzaminów zewnętrznych: Słuchacz  korzystający z promocji:

 • na wszystkich semestrach powinien posiadać minimum 90 % frekwencji, przy czym usprawiedliwione nieobecności nie są zaliczane do obliczania powyższej frekwencji.
 • złoży wszystkie zaliczenia oraz prace kontrolne w toku nauki, z których otrzyma co najmniej oceny dostateczne.

W przypadku nie zaliczenia egzaminów zewnętrznych przy spełnieniu warunków określonych powyżej, Szkoła zobowiązuje się do wypłacenia zryczałtowanych kosztów przejazdów na zajęcia w kwocie 200 złotych za okres nauki w danej szkole, przy czym zaliczenie egzaminu maturalnego w poprawce, uznawane jest jako zaliczenie egzaminu.
O szczegóły zapytaj w sekretariacie Szkoły

Wygraj 5 000 zł

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze , którzy zapisali się do Szkoły COSINUS lub kontynuują naukę w roku szkolnym 2016/2017.
Słuchacz, który przyprowadzi w roku szkolnym 2016/2017 największą liczbę osób, które będą uczęszczać na zajęcia, zostanie nagrodzony kwotą 5 000 zł.
Ucz się ze znajomymi i odbieraj nagrody! Oprócz nagrody specjalnej w wysokości 5 000 zł nagradzamy również za każdego przyprowadzonego znajomego! Odbierz 100zł za każdą przyprowadzoną osobę oraz tablet lub iPod za największą ilość przyprowadzonych znajomych.

Gwarancja bezpłatności

Zapisz się do szkoły i skorzystaj z bezpłatnej nauki.
Promocja dotyczy wszystkich słuchaczy, którzy rozpoczną naukę w semestrze jesiennym 2016/2017 (również tych, którzy zapisują się na semestry wyższe).
Słuchacze rozpoczynający naukę w semestrze jesiennym 2016/2017 mają zagwarantowaną bezpłatną naukę przez cały cykl kształcenia. Słuchacz korzystający z promocji nie ponosi żadnych kosztów w całym cyklu kształcenia! Nie pobieramy żadnych opłat, nawet jeśli słuchacz zrezygnuje z nauki! Słuchacz korzystający z promocji nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za materiały na zajęcia, zaświadczenia, a także egzaminy.
W szkole Cosinus:

 • wpisowe - 0zł
 • czesne - 0zł
 • egzaminy semestralne - 0zł
 • egzaminy poprawkowe - 0zł
 • powtarzanie semestru - 0zł
 • kara za brak frekwencji - 0zł
 • opłata za wydanie legitymacji - 0zł
 • opłata za wydanie indeksu - 0zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia - 0zł
 • opłata za egzamin maturalny - 0zł
 • opłata za egzamin zawodowy - 0zł

Szkoła Cosinus nie pobiera żadnych ukrytych opłat!
Pisemna GWARANCJA BEZPŁATNOŚCI dla każdego słuchacza, który zapisze się na semestr jesienny 2016/2017 . Każdy słuchacz, który skorzysta z promocji, otrzyma podpisany imienny certyfikat bezpłatności!
BEZ gwiazdek, BEZ ukrytych opłat, BEZ kar!