Technik handlowiec

Obsługuje urządzenia biurowe, posługuje się finansowo-księgowymi programami komputerowymi, organizuje i prowadzi działalnością handlową przedsiębiorstwa, Wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Prowadzi działania reklamowe i marketingowe mające na celu promowanie produktów lub usług firmy. Jego zadania obejmują również monitorowanie rynku oraz analizę konkurencji w celu opracowania skutecznych strategii sprzedażowych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik handlowiec

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 5. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • sporządzania i zawierania umów kupna-sprzedaży,
 • przygotowywania ofert handlowych,
 • prowadzenia negocjacji z dostawcami, klientami,
 • organizowania przepływu towarów lub realizacji usługi,
 • kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczanie go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,
 • dokonywania inwentaryzacji towarów,
 • opracowywania strategii sprzedażowej,
 • przygotowywania raportów sprzedażowych,
 • monitorowania stanu magazynów,
 • współpracy z działem marketingu i reklamy.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika handlowca?

 • Język angielski w handlu
 • Podstawy handlu
 • Towaroznawstwo
 • Marketing i reklama
 • Gospodarka magazynowa
 • Elementy prawa
 • Rachunkowość handlowa
 • Planowanie działalności handlowej
 • Podstawy e – handlu
 • BHP i ergonomia
 • Pracownia sprzedaży
 • Pracownia techniki biurowej
 • Pracownia promocji i reklamy
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Pracownia e-handlu

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika handlowca.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika handlowca?
Technik programista może znaleźć pracę w: sklepach detalicznych, hurtowniach, jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale marketingu, w dziale sprzedaży telefonicznej, czy internetowej.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 5. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • sporządzania i zawierania umów kupna-sprzedaży,
 • przygotowywania ofert handlowych,
 • prowadzenia negocjacji z dostawcami, klientami,
 • organizowania przepływu towarów lub realizacji usługi,
 • kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczanie go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,
 • dokonywania inwentaryzacji towarów,
 • opracowywania strategii sprzedażowej,
 • przygotowywania raportów sprzedażowych,
 • monitorowania stanu magazynów,
 • współpracy z działem marketingu i reklamy.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika handlowca?

 • Język angielski w handlu
 • Podstawy handlu
 • Towaroznawstwo
 • Marketing i reklama
 • Gospodarka magazynowa
 • Elementy prawa
 • Rachunkowość handlowa
 • Planowanie działalności handlowej
 • Podstawy e – handlu
 • BHP i ergonomia
 • Pracownia sprzedaży
 • Pracownia techniki biurowej
 • Pracownia promocji i reklamy
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Pracownia e-handlu

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika handlowca.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika handlowca?
Technik programista może znaleźć pracę w: sklepach detalicznych, hurtowniach, jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale marketingu, w dziale sprzedaży telefonicznej, czy internetowej.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.