Pracownik obsługi hotelowej

Wykonuje prace porządkowe w części noclegowej hotelu, prace związane z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnuje rośliny ozdobne, przyległe tereny zieleni i urządzenia rekreacyjne. Przygotowuje śniadania w części mieszkalnej hotelu, nakrycie stołowe do rodzaju śniadania, porządkuje stoły po śniadaniu. Pracownik obsługi hotelu może także organizować formalności związane z zakwaterowaniem gości hotelowych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Pracownik obsługi hotelowej

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 962907
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • rozróżniania obiektów świadczących usługi hotelarskie, stanowisk pracy w dziale służby pięter, rodzajów jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie w obiektach świadczących usługi hotelarskie,
 • analizowania schematów organizacyjnych obiektów świadczących usługi hotelarskie, działalności systemów i sieci hotelowych,
 • charakteryzowania czynników wpływających na renomę usług hotelarskich, polskich i międzynarodowych organizacji działających na rzecz hotelarstwa,
 • rozpoznawania właściwych norm i procedur oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
 • wykonywania: prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych podczas pobytu gości, prac porządkowych w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
 • przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia i pobytu gości,
 • utrzymywania czystości i porządku w części ogólnodostępnej obiektu świadczącego usługi hotelarski,
 • stosowania metod i technik przygotowania śniadań, stosowania przepisów sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania śniadań,
 • przygotowywania śniadań w części mieszkalnej hotelu, room service na zamówienie gości, nakryć stołowych do rodzaju śniadania,
 • porządkowania stołów po śniadaniu,
 • oferowania usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownika obsługi hotelowej?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy hotelarstwa
 • Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

W zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest niezbędna ponadprzeciętna komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie w wykonywaniu pełnionych obowiązków. W obiektach wysokiej klasy od pracowników oczekuje się znajomości przynajmniej jednego języka obcego.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają liczne hotele, hostele, pensjonaty itp.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik hotelarstwa (HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja usług w recepcji),

Technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych;

Technik usług kelnerskich (HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych).

Zawody pokrewne

Kucharz | Kelner

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Pracownik obsługi hotelowej

Wykonuje prace porządkowe w części noclegowej hotelu, prace związane z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnuje rośliny ozdobne, przyległe tereny zieleni i urządzenia rekreacyjne. Przygotowuje śniadania w części mieszkalnej hotelu, nakrycie stołowe do rodzaju śniadania, porządkuje stoły po śniadaniu. Pracownik obsługi hotelu może także organizować formalności związane z zakwaterowaniem gości hotelowych.

Symbol cyfrowy zawodu: 962907
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • rozróżniania obiektów świadczących usługi hotelarskie, stanowisk pracy w dziale służby pięter, rodzajów jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 • analizowania schematów organizacyjnych obiektów świadczących usługi hotelarskie, działalności systemów i sieci hotelowych
 • charakteryzowania czynników wpływających na renomę usług hotelarskich, polskich i międzynarodowych organizacji działających na rzecz hotelarstwa
 • rozpoznawania właściwych norm i procedur oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wykonywania: prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych podczas pobytu gości, prac porządkowych w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia i pobytu gości
 • utrzymywania czystości i porządku w części ogólnodostępnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • stosowania metod i technik przygotowania śniadań, stosowania przepisów sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania śniadań
 • przygotowywania śniadań w części mieszkalnej hotelu, room service na zamówienie gości, nakryć stołowych do rodzaju śniadania
 • porządkowania stołów po śniadaniu
 • oferowania usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

W zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest niezbędna ponadprzeciętna komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie w wykonywaniu pełnionych obowiązków. W obiektach wysokiej klasy od pracowników oczekuje się znajomości przynajmniej jednego języka obcego.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają liczne hotele, hostele, pensjonaty itp.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik hotelarstwa (HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja usług w recepcji), Technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych; Technik usług kelnerskich (HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych).

Zawody pokrewne

Kucharz | Kelner

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.