TECHNIK ORTOPEDA

Technik Ortopeda to zawód, który daje możliwość uczestnictwa w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów z urazami ortopedycznymi i schorzeniami układu ruchu. Dzięki naszemu programowi nauczania, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci wsparcie lekarzy ortopedów oraz samodzielne wykonywanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Ten kierunek medyczny nie tylko daje możliwość pomocy innym, ale także oferuje perspektywy rozwoju zawodowego w dynamicznym i nieustannie ewoluującym środowisku opieki zdrowotnej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Technik ortopeda

Zawód: TECHNIK ORTOPEDA
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • wykonywania sprzętu ortopedycznego - będziesz wykonywał protezy kończyn, ortezy i gorsety zgodnie z receptami lekarskimi i indywidualnymi potrzebami pacjentów.
 • dopasowywania sprzętu ortopedycznego - będziesz dopasowywał sprzęt ortopedyczny do pacjentów, tak aby był wygodny, funkcjonalny i spełniał ich potrzeby.
 • naprawy sprzętu ortopedycznego - będziesz naprawiał uszkodzony sprzęt ortopedyczny, tak aby mógł być ponownie używany przez pacjentów.
 • konserwacji sprzętu ortopedycznego - będziesz konserwował sprzęt ortopedyczny, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i trwałość.
 • doradztwa pacjentom - będziesz doradzał pacjentom w zakresie doboru, użytkowania i pielęgnacji sprzętu ortopedycznego.
 • współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami - będziesz współpracował z lekarzami i fizjoterapeutami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z urazami i schorzeniami ortopedycznymi.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu ruchu.
 2. Wykonywania badań ortopedycznych u pacjentów w różnym wieku.
 3. Analizowania i oceniania wyników badań ortopedycznych w celu diagnozowania schorzeń i urazów.
 4. Dobierania i dopasowywania sprzętu ortopedycznego, takiego jak protezy, ortezy i kule, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.
 5. Udzielania opieki ortopedycznej po dostosowaniu sprzętu, w tym prowadzenia szkoleń z jego użytkowania.
 6. Prowadzenia działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów ortopedycznych i stanów zagrożenia zdrowia.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności
 • Podstawy anatomii  patofizjologii
 • Język migowy zawodowy
 • Jeżyk obcy w ochronie zdrowia
 • Technika ortopedyczna
 • Projektowanie ortopedyczne
 • Wykonywanie oraz dobieranie ortez
 • Wykonywanie oraz dobieranie protez
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego
 • Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • Zakłady produkcyjne i naprawcze przedmiotów ortopedycznych,
 • Przychodnie przed- i po-szpitalne oraz przedsanatoryjne zakłady produkcyjne przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Poradnie specjalistyczne ds. zaopatrzenia ortopedycznego,
 • Zakłady badawcze w dziedzinie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Punkty sprzedaży i dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • Oddziały szpitalne oraz przychodnie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.11. – Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.11.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik ortopeda może podjąć pracę m.in. w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych, przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.11
 • dyplom w zawodzie protetyk słuchu
 • EUROPASS suplement do dyplomu

Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

 

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 • wykonywania sprzętu ortopedycznego - będziesz wykonywał protezy kończyn, ortezy i gorsety zgodnie z receptami lekarskimi i indywidualnymi potrzebami pacjentów.
 • dopasowywania sprzętu ortopedycznego - będziesz dopasowywał sprzęt ortopedyczny do pacjentów, tak aby był wygodny, funkcjonalny i spełniał ich potrzeby.
 • naprawy sprzętu ortopedycznego - będziesz naprawiał uszkodzony sprzęt ortopedyczny, tak aby mógł być ponownie używany przez pacjentów.
 • konserwacji sprzętu ortopedycznego - będziesz konserwował sprzęt ortopedyczny, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i trwałość.
 • doradztwa pacjentom - będziesz doradzał pacjentom w zakresie doboru, użytkowania i pielęgnacji sprzętu ortopedycznego.
 • współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami - będziesz współpracował z lekarzami i fizjoterapeutami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z urazami i schorzeniami ortopedycznymi.

Czego nauczysz się na zajęciach:

 1. Wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu ruchu.
 2. Wykonywania badań ortopedycznych u pacjentów w różnym wieku.
 3. Analizowania i oceniania wyników badań ortopedycznych w celu diagnozowania schorzeń i urazów.
 4. Dobierania i dopasowywania sprzętu ortopedycznego, takiego jak protezy, ortezy i kule, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.
 5. Udzielania opieki ortopedycznej po dostosowaniu sprzętu, w tym prowadzenia szkoleń z jego użytkowania.
 6. Prowadzenia działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów ortopedycznych i stanów zagrożenia zdrowia.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności
 • Podstawy anatomii  patofizjologii
 • Język migowy zawodowy
 • Jeżyk obcy w ochronie zdrowia
 • Technika ortopedyczna
 • Projektowanie ortopedyczne
 • Wykonywanie oraz dobieranie ortez
 • Wykonywanie oraz dobieranie protez
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego
 • Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • Zakłady produkcyjne i naprawcze przedmiotów ortopedycznych,
 • Przychodnie przed- i po-szpitalne oraz przedsanatoryjne zakłady produkcyjne przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Poradnie specjalistyczne ds. zaopatrzenia ortopedycznego,
 • Zakłady badawcze w dziedzinie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Punkty sprzedaży i dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • Oddziały szpitalne oraz przychodnie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Ile to kosztuje?

 • Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MED.11. – Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, obowiązkowy egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdają egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) oraz ukończenie szkoły umożliwia otrzymanie dyplomu  zawodowego, w kwalifikacji MED.11.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik ortopeda może podjąć pracę m.in. w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych, przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.11
 • dyplom w zawodzie protetyk słuchu
 • EUROPASS suplement do dyplomu

Nasze atuty:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
 • BEZPŁATNE dodatkowe fakultety - zajęcia dla słuchaczy przygotowujące do egzaminów państwowych,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole każda nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • BEZPŁATNE zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • własna platforma edukacyjna  Mój COSINUS.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.