Kucharz

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Praca w tym zawodzie wymaga dokładności oraz umiejętności współpracy z innymi pracownikami.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Kucharz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 512001
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw;
 • pobierania surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;
 • zabezpieczania przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
 • obróbki wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
 • gastronomicznego rozbioru mięsa różnych zwierząt;
 • wykonywania różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;
 • posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
 • wykańczania, porcjowania, dekorowania i estetycznego wydawania wyrobów kulinarnych;
 • sporządzania potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
 • przygotowywania potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
 • utrzymywania na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
 • stosowania zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kucharza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy żywienia i gastronomii
 • Przyjmowanie i magazynowanie żywności
 • Przygotowanie dań
 • Wydawanie dań
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Wykonywanie zawodu kucharza wymaga dużej sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na charakter produkcji kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową i czucie smakowe oraz rozróżniać barwy. Powinna go charakteryzować dokładność , poczucie estetyki i higiena osobista.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w lokalach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, stołówki. Kucharz może pracować też w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku nabytego doświadczenia może awansować na szefa kuchni.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Zawody pokrewne

Cukiernik | Piekarz

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Kucharz

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Praca w tym zawodzie wymaga dokładności oraz umiejętności współpracy z innymi pracownikami.

Symbol cyfrowy zawodu: 512001
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw
 • pobierania surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych
 • zabezpieczania przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi
 • obróbki wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna)
 • gastronomicznego rozbioru mięsa różnych zwierząt
 • wykonywania różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych
 • posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
 • wykańczania, porcjowania, dekorowania i estetycznego wydawania wyrobów kulinarnych
 • sporządzania potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet
 • przygotowywania potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe
 • utrzymywania na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego
 • stosowania zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Wykonywanie zawodu kucharza wymaga dużej sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na charakter produkcji kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową i czucie smakowe oraz rozróżniać barwy. Powinna go charakteryzować dokładność, poczucie estetyki i higiena osobista.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w lokalach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, stołówki. Kucharz może pracować też w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku nabytego doświadczenia może awansować na szefa kuchni.

Zawody pokrewne

Cukiernik | Piekarz

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.