TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi w zakresie strzyżenia, golenia i czesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów oraz pomaga - korzystając z posiadanej wiedzy, żurnali lub komputerowych symulatorów - w doborze uczesania, pasującego do twarzy i figury klienta. Praca jako technik usług fryzjerskich nie tylko polega na umiejętnościach technicznych, ale także na zdolnościach komunikacyjnych i kreatywności.

Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Fryzjer

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Technik usług fryzjerskich

Symbol cyfrowy zawodu 514105

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich,

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik usług fryzjerskich?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Czego się nauczysz na kkz?

w zakresie kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
 6. wykonywania zmiany koloru włosów,
 7. wykonywania stylizacji fryzur;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji FRK.01?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. Podstawy fryzjerstwa,
 3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur,
 5. Trwałe odkształcanie włosów,
 6. Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 7. Zmiana koloru włosów,
 8. Język obcy zawodowy
 9.  Praktyka zawodowa.

w zakresie kwalifikacji:

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 1. projektowania fryzur,
 2. dokumentowania fryzur,
 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów..

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji FRK.03.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy fryzjerstwa
 3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
 4. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów
 5. Język obcy zawodowy
 6. Praktyka zawodowa.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok.

 

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji FRK.01  i/lub FRK 03., przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich?

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik usług fryzjerskich, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

i

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich,
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik usług fryzjerskich może podjąć pracę min. w:

 1. zakładach i salonach fryzjerskich,
 2. salonach spa,
 3. hotelach,
 4. salonach odnowy biologicznej,
 5. charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 6. w ramach własnej działalności gospodarczej

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna ( zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Technik usług fryzjerskich

Symbol cyfrowy zawodu 514105

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich,

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik usług fryzjerskich?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Czego się nauczysz na kkz?

w zakresie kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
 6. wykonywania zmiany koloru włosów,
 7. wykonywania stylizacji fryzur;

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji FRK.01?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. Podstawy fryzjerstwa,
 3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur,
 5. Trwałe odkształcanie włosów,
 6. Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 7. Zmiana koloru włosów,
 8. Język obcy zawodowy
 9.  Praktyka zawodowa.

w zakresie kwalifikacji:

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 1. projektowania fryzur,
 2. dokumentowania fryzur,
 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów..

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji FRK.03.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy fryzjerstwa
 3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
 4. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów
 5. Język obcy zawodowy
 6. Praktyka zawodowa.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok.

 

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji FRK.01  i/lub FRK 03., przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez OKE.

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich?

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik usług fryzjerskich, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

i

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich,
 • prawo do wykonywania zawodu.
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik usług fryzjerskich może podjąć pracę min. w:

 1. zakładach i salonach fryzjerskich,
 2. salonach spa,
 3. hotelach,
 4. salonach odnowy biologicznej,
 5. charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 6. w ramach własnej działalności gospodarczej

Zalety nauki na kkz:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna ( zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany w miejscu nauki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.