Technik logistyk

Wykorzystuje zaawansowane narzędzia do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi, w tym planowania, organizacji oraz monitorowania działań w łańcuchach dostaw i magazynach. Jest odpowiedzialny za zarządzanie zapasami, dokumentacją magazynową oraz planowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w celu optymalizacji działalności przedsiębiorstwa logistycznego.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik logistyk

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Logistycznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwania programów magazynowych,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  • planowania procesów transportowych,
  • organizowania procesów transportowych,
  • dokumentowania procesów transportowych.

Czego uczy się na zajęciach przyszły technik logistyk?

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową,
 • tworzenia plany dostaw,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • planowania procesów przechowywania i transportowania towarów i materiałów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • obliczania kosztów dostaw i magazynowania towarów,
 • ustalania cen za usługi transportowe,
 • prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,
 • optymalizowania działalność przedsiębiorstwa logistycznego,
 • posługiwania się językiem obcym w branży logistycznej,
 • przestrzegania zasad kultury i etyki,
 • organizowania pracy zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • wykonywania zadań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technik ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie magazynem
 5. Magazyny produkcyjne i dystrybucyjne
 6. Procesy transportowe
 7. Usługi transportowo - spedycyjne
 8. Pracownia obsługi klienta
 9. Pracownia magazynowa
 10. Organizacja pracy magazynu
 11. Pracownia transportowa
 12. Organizacja procesów transportowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • centra logistyczne, spedycyjne i transportowe,
 • terminale i porty,
 • magazyny,

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika logistyka.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technik ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika logistyka?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w centrach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, magazynach, terminalach, portach oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne zatrudnienie absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Zawody pokrewne

Technik spedytor.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik logistyk dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z transportem i logistyką. Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na zarządzanie logistyką lub na uczelniach ekonomicznych

 

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent Technikum Logistycznego?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwania programów magazynowych,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  • planowania procesów transportowych,
  • organizowania procesów transportowych,
  • dokumentowania procesów transportowych.

Czego uczy się na zajęciach przyszły technik logistyk?

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową,
 • tworzenia plany dostaw,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • planowania procesów przechowywania i transportowania towarów i materiałów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • obliczania kosztów dostaw i magazynowania towarów,
 • ustalania cen za usługi transportowe,
 • prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,
 • optymalizowania działalność przedsiębiorstwa logistycznego,
 • posługiwania się językiem obcym w branży logistycznej,
 • przestrzegania zasad kultury i etyki,
 • organizowania pracy zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • wykonywania zadań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technik ekonomista?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie magazynem
 5. Magazyny produkcyjne i dystrybucyjne
 6. Procesy transportowe
 7. Usługi transportowo - spedycyjne
 8. Pracownia obsługi klienta
 9. Pracownia magazynowa
 10. Organizacja pracy magazynu
 11. Pracownia transportowa
 12. Organizacja procesów transportowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • centra logistyczne, spedycyjne i transportowe,
 • terminale i porty,
 • magazyny,

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika logistyka.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technik ekonomista.

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika logistyka?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w centrach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, magazynach, terminalach, portach oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne zatrudnienie absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Zawody pokrewne

Technik spedytor.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik logistyk dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z transportem i logistyką. Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na zarządzanie logistyką lub na uczelniach ekonomicznych

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.