Technik usług fryzjerskich

Świadczy usługi w zakresie strzyżenia, golenia i czesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów oraz pomaga - korzystając z posiadanej wiedzy, żurnali lub komputerowych symulatorów - w doborze uczesania, pasującego do twarzy i figury klienta. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby zaproponować klientom najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Potrafi wirtualnie zaprezentować różne uczesania, pomagając klientom w wyborze stylu idealnie pasującego do ich osobowości, twarzy i figury.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik usług fryzjerskich

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, wykonywania zmiany koloru włosów,
 6. wykonywania stylizacji fryzur;
 7. projektowania fryzur,
 8. dokumentowania fryzur,
 9. wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Czego uczysz się na zajęciach w technikum fryzjerskim?

 • wykonywania zabiegów fryzjerskich m.in.: zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenia włosów, formowania fryzur, ondulowania; wykonywania zmiany koloru włosów u klientów itp.;
 • projektowania fryzur;
 • sporządzania szkiców i rysunków fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia, posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • rozróżniania typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
 • rozpoznawania rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości;
 • rozpoznawania budowy i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów;
 • rozróżniania zmian chorobowych na skórze głowy;
 • stosowania odpowiednich preparatów oraz sprzętu do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • charakteryzowania stylów fryzur minionych epok i ich odtwarzania;
 • charakteryzowania współczesnych stylów i rodzajów fryzur i ich wykonywania;
 • stosowania palet kolorystycznych przyjętych we fryzjerstwie;
 • sporządzania kalkulacji kosztów świadczonych usług fryzjerskich;
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • planowania i prowadzenie działań marketingowych;
 • dbania o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie fryzjerskim;
 • ostrzenia, czyszczenia i odkażania używanego sprzętu oraz usuwania jego drobnych usterek;
 • obliczania i przyjmowania należności za wykonanie usługi;
 • przestrzegania zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
 • organizowania i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • uczestniczenia w pokazach fryzjerskich;
 • zarządzania zakładem fryzjerskim;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika usług fryzjerskich?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy fryzjerstwa
 4. Techniki fryzjerskie
 5. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 6. Organizacja salonu fryzjerskiego
 7. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 8. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
 9. Wizualizacja we fryzjerstwie 
 10. Specjalizacja: 
 11. Charakteryzacja filmowa i reklamowa
 12. Elementy kosmetologii

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • zakłady i salony fryzjerskie
 • charakteryzatornie- w teatrach , telewizji lub na planie filmowym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika usług fryzjerskich.

Fryzjer często staje się osobą zaufaną w sprawach osobistych i w związku z tym powinna go cechować uprzejmość,

 • uprzejmość
 • cierpliwość ,
 • dyskrecja ,
 • uczciwość ,
 • umiejętność właściwego doradzenia i łatwość nawiązywania kontaktu.
 • umiejętności manualne ,
 • wyobraźnia ,
 • zmysł estetyczny ,
 • precyzja ,
 • wysoka kultura osobista

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika usług fryzjerskich ?

Pracę znajdziesz w zakładach i salonach fryzjerskich , charakteryzatorniach - w teatrach , telewizji lub na planie filmowym, firmach reklamowych i marketingowych  jako stylista , firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, można także prowadzić własny salon fryzjerski.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kosmetologia to stosunkowo nowy kierunek studiów. Do niedawna usługi, które realizowane były w gabinetach kosmetycznych nie były zbyt wyszukane i zaawansowane. Dziś, gdy niemal w każdym studiu urody znajduje się zaawansowany technicznie sprzęt taki jak lasery, urządzenia do emisji ultradźwięków czy naświetlarki ultrafioletowe, a produkty używane przez kosmetologów oparte są o coraz bardziej zaawansowaną chemię, trzeba dostrzec potrzebę konieczności gruntownego i specjalistycznego przygotowania osób, które poprzez swoje działania zwiększają urodę i atrakcyjność fizyczną ludzkiego ciała. 

Zdrowie publiczne - Często można spotkać się z opinią, w myśl której Zdrowie publiczne to kierunek dla osób, którym nie powiodło się na studiach medycznych. Oba te obszary są niemal całkowicie rozłączne i dotyczą zupełnie innego przedmiotu. Kierunek lekarski to wiedza o leczeniu chorób. Zdrowie publiczne związane jest natomiast ze społecznymi aspektami problemów medycznych. Można powiedzieć to w inny, dosadny sposób: lekarz nie zna problematyki zdrowia publicznego, natomiast nawet dobrze wykształcony specjalista w tym zakresie nie ma kompetencji lekarskich.

Scenografia - to dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie, czyli plastyczna oprawa widowiska (filmu, sztuki teatralnej, spektaklu operowego, baletowego lub telewizyjnego). Odgrywa bardzo dużą rolę w odbiorze spektaklu, współuczestnicząc w jego tworzeniu. Sama w sobie jest sztuką. Kształt przestrzeni jaki buduje, stanowi dla widza przekaz i integralną część widowiska. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przygotować się na naukę historii oraz teorii sztuki w parze z technicznymi i technologicznymi aspektami twórczości scenograficznej.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, wykonywania zmiany koloru włosów,
 6. wykonywania stylizacji fryzur;
 7. projektowania fryzur,
 8. dokumentowania fryzur,
 9. wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Czego uczysz się na zajęciach w technikum fryzjerskim?

 • wykonywania zabiegów fryzjerskich m.in.: zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenia włosów, formowania fryzur, ondulowania; wykonywania zmiany koloru włosów u klientów itp.;
 • projektowania fryzur;
 • sporządzania szkiców i rysunków fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia, posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • rozróżniania typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
 • rozpoznawania rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości;
 • rozpoznawania budowy i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów;
 • rozróżniania zmian chorobowych na skórze głowy;
 • stosowania odpowiednich preparatów oraz sprzętu do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • charakteryzowania stylów fryzur minionych epok i ich odtwarzania;
 • charakteryzowania współczesnych stylów i rodzajów fryzur i ich wykonywania;
 • stosowania palet kolorystycznych przyjętych we fryzjerstwie;
 • sporządzania kalkulacji kosztów świadczonych usług fryzjerskich;
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • planowania i prowadzenie działań marketingowych;
 • dbania o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie fryzjerskim;
 • ostrzenia, czyszczenia i odkażania używanego sprzętu oraz usuwania jego drobnych usterek;
 • obliczania i przyjmowania należności za wykonanie usługi;
 • przestrzegania zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
 • organizowania i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • uczestniczenia w pokazach fryzjerskich;
 • zarządzania zakładem fryzjerskim;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika usług fryzjerskich?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy fryzjerstwa
 4. Techniki fryzjerskie
 5. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 6. Organizacja salonu fryzjerskiego
 7. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 8. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
 9. Wizualizacja we fryzjerstwie 
 10. Specjalizacja: 
 11. Charakteryzacja filmowa i reklamowa
 12. Elementy kosmetologii

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • zakłady i salony fryzjerskie
 • charakteryzatornie- w teatrach , telewizji lub na planie filmowym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług fryzjerskich.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika usług fryzjerskich.

Fryzjer często staje się osobą zaufaną w sprawach osobistych i w związku z tym powinna go cechować uprzejmość,

 • uprzejmość
 • cierpliwość ,
 • dyskrecja ,
 • uczciwość ,
 • umiejętność właściwego doradzenia i łatwość nawiązywania kontaktu.
 • umiejętności manualne ,
 • wyobraźnia ,
 • zmysł estetyczny ,
 • precyzja ,
 • wysoka kultura osobista

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika usług fryzjerskich ?

Pracę znajdziesz w zakładach i salonach fryzjerskich , charakteryzatorniach - w teatrach , telewizji lub na planie filmowym, firmach reklamowych i marketingowych  jako stylista , firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, można także prowadzić własny salon fryzjerski.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kosmetologia to stosunkowo nowy kierunek studiów. Do niedawna usługi, które realizowane były w gabinetach kosmetycznych nie były zbyt wyszukane i zaawansowane. Dziś, gdy niemal w każdym studiu urody znajduje się zaawansowany technicznie sprzęt taki jak lasery, urządzenia do emisji ultradźwięków czy naświetlarki ultrafioletowe, a produkty używane przez kosmetologów oparte są o coraz bardziej zaawansowaną chemię, trzeba dostrzec potrzebę konieczności gruntownego i specjalistycznego przygotowania osób, które poprzez swoje działania zwiększają urodę i atrakcyjność fizyczną ludzkiego ciała. 

Zdrowie publiczne - Często można spotkać się z opinią, w myśl której Zdrowie publiczne to kierunek dla osób, którym nie powiodło się na studiach medycznych. Oba te obszary są niemal całkowicie rozłączne i dotyczą zupełnie innego przedmiotu. Kierunek lekarski to wiedza o leczeniu chorób. Zdrowie publiczne związane jest natomiast ze społecznymi aspektami problemów medycznych. Można powiedzieć to w inny, dosadny sposób: lekarz nie zna problematyki zdrowia publicznego, natomiast nawet dobrze wykształcony specjalista w tym zakresie nie ma kompetencji lekarskich.

Scenografia - to dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie, czyli plastyczna oprawa widowiska (filmu, sztuki teatralnej, spektaklu operowego, baletowego lub telewizyjnego). Odgrywa bardzo dużą rolę w odbiorze spektaklu, współuczestnicząc w jego tworzeniu. Sama w sobie jest sztuką. Kształt przestrzeni jaki buduje, stanowi dla widza przekaz i integralną część widowiska. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przygotować się na naukę historii oraz teorii sztuki w parze z technicznymi i technologicznymi aspektami twórczości scenograficznej.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.