Plastyk. Specjalność: Formy rzeźbiarskie.

Ceramika artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie. Ze względu na swoją specyfikę jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku, malarstwa i rzeźby. Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Ceramika artystyczna

Zawód: Plastyk. Specjalność: Formy rzeźbiarskie.

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Ceramika artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie. Ze względu na swoją specyfikę jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku, malarstwa i rzeźby. Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor. Po ukończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Ceramika artystyczna

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności ceramika artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu ceramiki artystycznej:
  • rozpoznawania podstawowych materiałów i technik z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, posługiwania się terminologią związaną z tą dziedziną;
  • rozumienia podstawowych procesów technologicznych zachodzących podczas formowania, suszenia i wypalania ceramiki;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektowania i realizowania form przestrzennych i płaskich w poznanych technikach ceramicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych;
  • właściwego dobierania i stosowania narzędzi do określonej techniki.
 3. Kreacja z natury i wyobraźni:
  • świadomego posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego, stosowanymi w ceramice;
  • kreowania form przestrzennych z wyobraźni, umiejętnego transformowania pojęć i idei na język ceramiki artystycznej;
  • prezentowania własnych opinii na temat ceramiki artystycznej w kontekście projektowania i sztuki współczesnej.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności ceramika artystyczna?

 1. charakteryzowania narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych podczas produkcji i zdobienia ceramiki.
 2. projektowania i wykonywania prac ceramicznych z użyciem różnych technik ceramicznych,
 3. stosowania różnych technik zdobienia ceramiki;
 4. wykonywaniem czynności związane z doborem systemów wystawienniczych i warunków ekspozycji ceramiki artystycznej:

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji ceramika artystyczna:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • twórcze myślenie,
 • dokładność cierpliwość,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • ceramika,
 • rzeźba,
 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • przemysł ceramiczny,
 • firmach zajmujących się produkcją materiałów z ceramiki,
 • pracownie wzornictwa,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

 

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Ceramika artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie. Ze względu na swoją specyfikę jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku, malarstwa i rzeźby. Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor. Po ukończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Ceramika artystyczna

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności ceramika artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu ceramiki artystycznej:
  • rozpoznawania podstawowych materiałów i technik z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, posługiwania się terminologią związaną z tą dziedziną;
  • rozumienia podstawowych procesów technologicznych zachodzących podczas formowania, suszenia i wypalania ceramiki;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektowania i realizowania form przestrzennych i płaskich w poznanych technikach ceramicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych;
  • właściwego dobierania i stosowania narzędzi do określonej techniki.
 3. Kreacja z natury i wyobraźni:
  • świadomego posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego, stosowanymi w ceramice;
  • kreowania form przestrzennych z wyobraźni, umiejętnego transformowania pojęć i idei na język ceramiki artystycznej;
  • prezentowania własnych opinii na temat ceramiki artystycznej w kontekście projektowania i sztuki współczesnej.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności ceramika artystyczna?

 1. charakteryzowania narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych podczas produkcji i zdobienia ceramiki.
 2. projektowania i wykonywania prac ceramicznych z użyciem różnych technik ceramicznych,
 3. stosowania różnych technik zdobienia ceramiki;
 4. wykonywaniem czynności związane z doborem systemów wystawienniczych i warunków ekspozycji ceramiki artystycznej:

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji ceramika artystyczna:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • twórcze myślenie,
 • dokładność cierpliwość,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • ceramika,
 • rzeźba,
 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe,

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • przemysł ceramiczny,
 • firmach zajmujących się produkcją materiałów z ceramiki,
 • pracownie wzornictwa,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.