Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: projektowanie użytkowe. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Projektowanie ubioru

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe. 

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie ubioru

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie ubioru

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie ubioru?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania ubioru:
  • rozróżniać podstawowe materiały i techniki z zakresu projektowania i kreacji ubioru;
  • posługiwać się terminologią związaną z projektowaniem ubioru, technologią, materiałami i ze środkami artystycznymi w ubiorze.
 2. Działania warsztatowe:
  • realizować formę ubioru na podstawie projektu;
  • planować proces tworzenia i organizować warsztat pracy;
  • świadomie łączyć i wykorzystywać różne materiały, techniki i technologie w pracy projektowej i realizacyjnej.
 3. Interpretować różne źródła inspiracji oraz kreować formy z wyobraźni, twórczo je interpretować, kreatywnie transformować pojęcia i idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie ubioru?

 1. Projektowanie i kreacja ubioru,
 2. Realizacja formy ubioru na podstawie projektu,
 3. Stosowanie odpowiednich materiałów i technik przy realizacji projektu.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie ubioru:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • wzornictwo – projektowanie ubioru,
 • moda i trendy,
 • tkanina i ubiór,
 • fashion design

Jakie są perspektywy pracy?

 • Własne atelier mody,
 • Projektant znanych marek,
 • Kostiumograf przy produkcji filmów i spektakli teatralnych,
 • Stylista mody dla klientów indywidualnych lub czasopism modowych.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi nabór do klasy:

 • I dla absolwentów: 8-letniej szkoły podstawowej

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie graficzne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie graficzne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie graficzne?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego:
  • poznawać podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania graficznego;
  • właściwie posługiwać się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i środków artystycznych.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektować, wykonywać lub przygotowywać do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.
 3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym:
  • analizować zagadnienie projektowe, interpretować i formułować wypowiedź oraz umiejętnie transformować idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie graficzne?

 1. Stosowanie technik mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 2. Projektowanie różnorodnych form graficznych np. znaków graficznych, elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, form wydawniczych,
 3. Profesjonalne dokumentowanie i archiwizacja prac.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie graficzne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • design – projektowanie produktu,
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz,
 • projektowanie graficzne.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Specjalista ds. projektowania layoutów i planogramów sklepowych,
 • Wydawnictwa i instytucja powiązane z mediami.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe. 

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie ubioru

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie ubioru

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie ubioru?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania ubioru:
  • rozróżniać podstawowe materiały i techniki z zakresu projektowania i kreacji ubioru;
  • posługiwać się terminologią związaną z projektowaniem ubioru, technologią, materiałami i ze środkami artystycznymi w ubiorze.
 2. Działania warsztatowe:
  • realizować formę ubioru na podstawie projektu;
  • planować proces tworzenia i organizować warsztat pracy;
  • świadomie łączyć i wykorzystywać różne materiały, techniki i technologie w pracy projektowej i realizacyjnej.
 3. Interpretować różne źródła inspiracji oraz kreować formy z wyobraźni, twórczo je interpretować, kreatywnie transformować pojęcia i idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie ubioru?

 1. Projektowanie i kreacja ubioru,
 2. Realizacja formy ubioru na podstawie projektu,
 3. Stosowanie odpowiednich materiałów i technik przy realizacji projektu.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie ubioru:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • wzornictwo – projektowanie ubioru,
 • moda i trendy,
 • tkanina i ubiór,
 • fashion design

Jakie są perspektywy pracy?

 • Własne atelier mody,
 • Projektant znanych marek,
 • Kostiumograf przy produkcji filmów i spektakli teatralnych,
 • Stylista mody dla klientów indywidualnych lub czasopism modowych.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi nabór do klasy:

 • I dla absolwentów: 8-letniej szkoły podstawowej

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie graficzne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie graficzne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności projektowanie graficzne?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego:
  • poznawać podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania graficznego;
  • właściwie posługiwać się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i środków artystycznych.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektować, wykonywać lub przygotowywać do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.
 3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym:
  • analizować zagadnienie projektowe, interpretować i formułować wypowiedź oraz umiejętnie transformować idee na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie graficzne?

 1. Stosowanie technik mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 2. Projektowanie różnorodnych form graficznych np. znaków graficznych, elementów identyfikacji wizualnej, plakatów, form wydawniczych,
 3. Profesjonalne dokumentowanie i archiwizacja prac.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie graficzne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • design – projektowanie produktu,
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz,
 • projektowanie graficzne.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Specjalista ds. projektowania layoutów i planogramów sklepowych,
 • Wydawnictwa i instytucja powiązane z mediami.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.