Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego. Dzięki praktycznym zajęciom uczniowie mają okazję zgłębiać tajniki tradycyjnych technik malarskich, takich jak olejna, akrylowa czy akwarelowa, oraz poznawać sztukę pozłotniczą, która od wieków wykorzystywana jest do ozdabiania dzieł sztuki.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Zawód: Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i pozłotniczymi. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. Wiadomości z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pozłotniczych oraz materiałów i narzędzi stosowanych do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich i pozłotniczych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie.
 2. Działania warsztatowe:
  • umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych w działaniach praktycznych;
  • dobierania odpowiednich narzędzi i materiałów do stosowanej techniki i tematu pracy, a także sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nimi;
  • dostosowywania środków wyrazu plastycznego do użytych w zadaniu technik malarskich i pozłotniczych.
 3. Kreacja w zakresie tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • planowania procesu twórczego;
  • kreatywnego myślenia w określaniu i realizacji zadań.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. wykonywanie prac malarskich i pozłotniczych z wykorzystaniem technik wodnych, suchej pasteli, tempery, technik olejnych i mieszanych na odpowiednio wybranych i przygotowanych podłożach malarskich,
 2. Interpretowanie natury oraz kreacja pomysłów.
 3. Ocena wartości prac pod kątem estetycznym oraz artystycznym,

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze:

 • wyobraźnia,
 • poczucie estetyki
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo,
 • konserwacja zabytków,
 • scenografia.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Rzemiosło artystyczne – pracownie konserwatorskie i renowacyjne,
 • Zdobnictwo wnętrz, materiałów i detali,
 • Introligatorstwo artystyczne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i pozłotniczymi. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. Wiadomości z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pozłotniczych oraz materiałów i narzędzi stosowanych do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich i pozłotniczych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie.
 2. Działania warsztatowe:
  • umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych w działaniach praktycznych;
  • dobierania odpowiednich narzędzi i materiałów do stosowanej techniki i tematu pracy, a także sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nimi;
  • dostosowywania środków wyrazu plastycznego do użytych w zadaniu technik malarskich i pozłotniczych.
 3. Kreacja w zakresie tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • planowania procesu twórczego;
  • kreatywnego myślenia w określaniu i realizacji zadań.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. wykonywanie prac malarskich i pozłotniczych z wykorzystaniem technik wodnych, suchej pasteli, tempery, technik olejnych i mieszanych na odpowiednio wybranych i przygotowanych podłożach malarskich,
 2. Interpretowanie natury oraz kreacja pomysłów.
 3. Ocena wartości prac pod kątem estetycznym oraz artystycznym,

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze:

 • wyobraźnia,
 • poczucie estetyki
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo,
 • konserwacja zabytków,
 • scenografia.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Rzemiosło artystyczne – pracownie konserwatorskie i renowacyjne,
 • Zdobnictwo wnętrz, materiałów i detali,
 • Introligatorstwo artystyczne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.