Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Zawód: Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i pozłotniczymi. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. Wiadomości z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pozłotniczych oraz materiałów i narzędzi stosowanych do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich i pozłotniczych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie.
 2. Działania warsztatowe:
  • umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych w działaniach praktycznych;
  • dobierania odpowiednich narzędzi i materiałów do stosowanej techniki i tematu pracy, a także sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nimi;
  • dostosowywania środków wyrazu plastycznego do użytych w zadaniu technik malarskich i pozłotniczych.
 3. Kreacja w zakresie tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • planowania procesu twórczego;
  • kreatywnego myślenia w określaniu i realizacji zadań.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. wykonywanie prac malarskich i pozłotniczych z wykorzystaniem technik wodnych, suchej pasteli, tempery, technik olejnych i mieszanych na odpowiednio wybranych i przygotowanych podłożach malarskich,
 2. Interpretowanie natury oraz kreacja pomysłów.
 3. Ocena wartości prac pod kątem estetycznym oraz artystycznym,

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze:

 • wyobraźnia,
 • poczucie estetyki
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo,
 • konserwacja zabytków,
 • scenografia.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Rzemiosło artystyczne – pracownie konserwatorskie i renowacyjne,
 • Zdobnictwo wnętrz, materiałów i detali,
 • Introligatorstwo artystyczne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i pozłotniczego. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i pozłotniczymi. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. Wiadomości z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pozłotniczych oraz materiałów i narzędzi stosowanych do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich i pozłotniczych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie.
 2. Działania warsztatowe:
  • umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych w działaniach praktycznych;
  • dobierania odpowiednich narzędzi i materiałów do stosowanej techniki i tematu pracy, a także sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nimi;
  • dostosowywania środków wyrazu plastycznego do użytych w zadaniu technik malarskich i pozłotniczych.
 3. Kreacja w zakresie tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych:
  • planowania procesu twórczego;
  • kreatywnego myślenia w określaniu i realizacji zadań.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze?

 1. wykonywanie prac malarskich i pozłotniczych z wykorzystaniem technik wodnych, suchej pasteli, tempery, technik olejnych i mieszanych na odpowiednio wybranych i przygotowanych podłożach malarskich,
 2. Interpretowanie natury oraz kreacja pomysłów.
 3. Ocena wartości prac pod kątem estetycznym oraz artystycznym,

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze:

 • wyobraźnia,
 • poczucie estetyki
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo,
 • konserwacja zabytków,
 • scenografia.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Rzemiosło artystyczne – pracownie konserwatorskie i renowacyjne,
 • Zdobnictwo wnętrz, materiałów i detali,
 • Introligatorstwo artystyczne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?