Dekarz

Zajmuje się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Jego dziełem jest poszycie, a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Praca dekarza wymaga nie tylko precyzji i umiejętności manualnych, ale także znajomości różnych materiałów i technik, aby zapewnić trwałość i skuteczną ochronę dachu przez wiele lat.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Dekarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 712101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania robót dekarsko-blacharskich,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony, środowiska na stanowisku pracy,
 • rozróżniania: konstrukcji obiektów budowlanych i technologie ich wykonania, rodzajów i elementów instalacji budowlanych, rodzajów i elementów konstrukcji dachów, pokryć dachowych,
 • rozpoznawania i dobierania wyrobów i materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu stosowanych w dekarstwie do wykonywania pokryć dachowych, obróbek, dekarskich i odwodnień połaci dachowych,
 • charakteryzacji rodzajów rusztowań w budownictwie i przestrzegania zasad ich eksploatacji,
 • zasad sporządzania rysunków budowlanych oraz rozróżniania rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie,
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
 • sporządzania szkiców połaci dachowych, ich odwodnień i elementów pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
 • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodniania dachów z różnych materiałów, o różnych konstrukcjach i kształtach,
 • sposobów ochrony przed korozją pokryć dachowych, obróbek blacharskich i odwodnień połaci dachowych,
 • montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • sposobu przygotowania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania rozbiórki i naprawy pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz drobnych robót ciesielskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie dekarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa w pracach dekarskich
 • Wykonywanie wszystkich popularnych rodzajów pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnieni połaci dachowych
 • Wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • Wykonywanie napraw pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz rozbiórek pokryć dachowych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Osoba na stanowisku dekarza powinna cechować się: bardzo dobrą sprawnością fizyczną – nie ma zaburzeń zmysłu równowagi, dokładnością, systematycznością, solidnością i umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami. Poza tym musi mieć dobry refleks i podzielność uwagi, zdolności manualne i konstrukcyjne oraz wyobraźnię przestrzenną.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca przy pokryciach dachowych jest trudna i bardziej niebezpieczna niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami za granicą. Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane – kładzenie dachów, naprawa.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Zawody pokrewne

Cieśla

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Dekarz

Zajmuje się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Jego dziełem jest poszycie, a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi.

Symbol cyfrowy zawodu: 712101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania robót dekarsko-blacharskich
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony, środowiska na stanowisku pracy
 • rozróżniania konstrukcji obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, rodzajów i elementów instalacji budowlanych, rodzajów i elementów konstrukcji dachów, pokryć dachowych
 • rozpoznawania i dobierania wyrobów i materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu stosowanych w dekarstwie do wykonywania pokryć dachowych, obróbek, dekarskich i odwodnień połaci dachowych
 • charakteryzacji rodzajów rusztowań w budownictwie i przestrzegania zasad ich eksploatacji
 • zasad sporządzania rysunków budowlanych oraz rozróżniania rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych
 • sporządzania szkiców połaci dachowych, ich odwodnień i elementów pokryć dachowych i obróbek dekarskich
 • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodniania dachów z różnych materiałów, o różnych konstrukcjach i kształtach
 • sposobów ochrony przed korozją pokryć dachowych, obróbek blacharskich i odwodnień połaci dachowych
 • montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • sposobu przygotowania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania rozbiórki i naprawy pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz drobnych robót ciesielskich

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Osoba na stanowisku dekarza powinna cechować się: bardzo dobrą sprawnością fizyczną – nie ma zaburzeń zmysłu równowagi, dokładnością, systematycznością, solidnością i umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami. Poza tym musi mieć dobry refleks i podzielność uwagi, zdolności manualne i konstrukcyjne oraz wyobraźnię przestrzenną.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca przy pokryciach dachowych jest trudna i bardziej niebezpieczna niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami za granicą. Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane – kładzenie dachów, naprawa.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budownictwa (BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów).

Zawody pokrewne

Cieśla

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.