Rekrutacja

Jak zapisać się do:
Liceum Sztuk Plastycznych, Szkoły Branżowej, Technikum dla Młodzieży, Liceum?

 

Rekrutacja do Szkół dla Młodzieży CosinusYoung 15+


Szkoła Branżowa - Technikum - Liceum Sztuk Plastycznych - Liceum dla Młodzieży


Bytom

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Kalisz

Katowice

Kraków

Łódź

Nowy Sącz

Olsztyn

Słupsk

Szczecin

Tarnów

Warszawa


 

Bytom

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18 lipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • Postępowanie uzupełniające 27 lipca - 07 sierpnia 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem Vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Wrocławskiej 32/34
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 281 00 64.

 

Częstochowa

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18ipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 6/14
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 34 324 55 02.

 

Gdańsk

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja - 20 czerwca 2023r. godz. 15:00  www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. godz. 15:00 - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • postępowanie uzupełniające 01 sierpnia - 03 sierpnia 2023r.godz. 15:00 www.nabor-pomorze.edu.com.pl
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Heweliusza 11..
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 502 320 856


Kandydaci przynoszą dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 1 września 2023 każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma obowiązek dostarczyć umowę zawartą z pracodawcą.

 

Gdynia

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -12 lipca 2023r. www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 20 lipca do 26 lipca 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 27 lipca 2023r.
  • postępowanie uzupełniające 1 sierpnia - 03 sierpnia 2023r www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 14 sierpnia do 17 sierpnia 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 18 sierpnia 2023r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Kołłątaja 1.
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 58 622 65 58.  


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Kalisz

Szkoła Branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -16 lipca 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 17 lipca do 21 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do Sekretariatu Szkoły
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 24  lipca 2023r
  • postępowanie uzupełniające 27 lipca - 02 sierpnia 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 03 sierpnia do 10 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do Sekretariatu Szkoły
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 11 sierpnia 2023r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z Sekretariatem Szkoły od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Szkoły przy ul. Majkowska 11, Kalisz
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 62 767 13 51 oraz kalisz@cosinus.pl

 

Katowice

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18 lipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • Postępowanie uzupełniające 27 lipca - 7 sierpnia 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 3 piętro II.
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 352 03 95 wew 103.


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Katowicach

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 3, tel. 32-352-03-95 (wewnętrzny 103), E-mail: lsp.katowice@cosinusyoung.pl


Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne


Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem odbędzie się w terminie:

 • 16.05.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin praktyczny – w siedzibie szkoły:

 • 18.05.2023 r. czwartek, od godz. 10:00

Egzamin ustny -  rozmowa z kandydatem odbędzie się w terminie:

 • 20.06.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin praktyczny – w siedzibie szkoły:

 • 22.06.2023 r. czwartek, od godz. 10:00

Dodatkowy termin egzaminu rekrutacyjnego:

 • 5.07.2023 środa, godz. 10:00 – praktyczny
 • 6.07.2023 czwartek, godz. 10:00 – ustny (teoria)

Podanie do informacji publicznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 • 25.05.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 29.06.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 7.07.2023 r. piątek, od godz. 10:00

 

Kraków

Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38.


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Krakowie

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38, tel. 504 753 942  E-mail: lsp.krakow@cosinusyoung.pl

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne

 

Łódź

Szkoła Branżowa - Liceum - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  postępowanie podstawowe 24 kwietnia - 23 maja 2023r. lodzkie.edu.com.pl
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.:
 • Wólczańskiej 81
 • Wólczańskiej 4a

Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:

 • 42 632 52 20
 • 42 231 59 40
 • 42 231 59 41

Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji w formie elektronicznej do:
Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży, Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Cosinus w Łodzi.


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży Cosinus w Łodzi.

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. 2 fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkoły Branżowej).
  Lista podmiotów lekarskich wykonujących badania dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej.
 6. Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia, karta szczepień).

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!  -  zapisz się on-line


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych

Szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Łodzi


Dokumenty rekrutacyjne:
Kandydat w obecności Rodzica (opiekuna prawnego) składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły przy ul. Wólczańskiej 4a lub Wólczańskiej 81,

 • kwestionariusz o przyjęcie do NLSP Cosinus w Łodzi
 • wypełniony w sekretariacie szkoły lub online przez stronę cosinus.pl
 • jedno podpisane, aktualne zdjęcia /legitymacyjne/
 • świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej
 • zaświadczenie o odbywaniu nauki w Szkole Podstawowej


EGZAMIN WSTĘPNY

I TURA
Egzamin praktyczny

 • 12.06.2023 r.  - (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 14.00
 • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
 • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
 • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 13.06.2023 r. – (wtorek)  godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych:
16.06.2023r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

II TURA
Egzamin praktyczny

 •   5.07.2023 r.  - (środa) w godzinach 9.00 – 14.00
 •   9.00 - 10.30 - Egzamin z rysunku
 • 10.45 - 12.15 - Egzamin z malarstwa
 • 12.30 - 14.00 - Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 06.07.2023 r. – (czwartek)  godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych:
11.07.2023r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi


Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające:

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin postępowania uzupełniającego podawany jest do publicznej wiadomości.
 4. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.

 

Nowy Sącz

Szkoła Branżowa

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wąsowiczów 10
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 18 531 16 85


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp 2
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

Olsztyn

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy pl. Jedności Słowiańskiej 1.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 89 541 50 11


Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

Słupsk

Szkoła Branżowa, Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wileńska 7B.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 59 728 14 43


Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

Szczecin

Szkoła Branżowa

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Antosiewicza 2.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu-  91 421 08 83.

 
Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej


W przypadku zapisu do szkoły przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl lub osobisty zapis w sekretariacie szkoły.

 

Tarnów

Szkoła Branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja - 12 lipca 2023r. - malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 19 lipca do 26 lipca 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 27 lipca 2023r.
  • postępowanie uzupełniające 28 lipca – 22 sierpnia - malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 14 sierpnia do 17 sierpnia 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 18 sierpnia 2023r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Krakowska 6
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu – 14 626 22 36


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Warszawa

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Harmonogram Rekrutacji do klas pierwszych Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych  COSINUS w Warszawie 2023*

Osobiste stawiennictwo kandydata w obecności Rodzica (opiekuna prawnego) składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły ul. Łucka 13, Warszawa ( piętro 3. pokój 30 , godz. 8:00 – 16:00 ) –  od 01.02.2023 r.


Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 506 093 086
Informacja mailowa o kwalifikacji ucznia do egzaminów wstępnych podana do 7 dni roboczych od złożenia oraz weryfikacji dokumentów.

Egzamin praktyczny odbędzie się w terminie:

 • 28.03.2023 r. wtorek, godz. 10:00
 • 25.04.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem w siedzibie szkoły:

 • 30.03.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 28.04.2023 r.  piątek, od godz. 10:00

Podanie do informacji publicznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 • 06.04.2023 r. czwartek, od godz. 10:00 I TURA
 • 05.05.2023 r. piątek, od godz. 10:00 II TURA


Technikum Informatyczne

 1. Wniosek o przyjęcie do Technikum Cosinus w Warszawie wypełniony w sekretariacie szkoły lub online przez stronę cosinus.pl
 2. 2 podpisane, aktualne zdjęcia legitymacyjne
 3. Świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej


Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne