Cosinus > Rekrutacja > Cosinus Young

Rekrutacja

Jak zapisać się do Liceum, Szkoły Branżowej, Technikum dla młodzieży

zapisz się on-line

Gdynia

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  - postępowanie podstawowe 15 maja - 18 czerwca 2019 - www.nabor-pomorze.edu.com.pl
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Kołłątaja 1.
  Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 58 622 65 58.  

Łódź

Szkoła branżowaLiceum - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  - postępowanie podstawowe 13 maja - 25 czerwca 2019www.lodzkie.edu.com.pl
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.:
 • Wólczańskiej 81
 • Wólczańskiej 4a

Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:

 • 42 632 52 20
 • 42 231 59 40
 • 42 231 59 41

W przypadku zapisu do szkoły przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl lub osobisty zapis w sekretariacie szkoły, kandydatów nie obowiązują poniższe terminy.


Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji w formie elektronicznej do Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży, Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Cosinus w Łodzi.

Postępowanie podstawowe:

 • 13 maja 2019 - 25 czerwca 2019, godz. 12:00 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły  w formie elektronicznej
 • 21 czerwca 2019 – 25 czerwca 2019 do godz. 12:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku naboru prowadzonego w formie elektronicznej) o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty / gimnazjalnego),
 • 16 lipca 2019 do godz.12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
 • do dnia 18 lipca 2019 do godz.12:00 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,
 • 16 lipca 2019, godz.12:00 – 24 lipca 2019, godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty / gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 25 lipca 2019 do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:

 • 26 lipca 2019  godz. 12:00 do 30 lipca 2019, godz.12:00 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły  w postępowaniu uzupełniającym,
 • 20 sierpnia 2019 weryfikacja dokumentów w postępowaniu uzupełniającym
 • 21 sierpnia 2019 do godz.12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
 • do dnia 23 sierpnia 2019 do godz.15:00 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,
 • 21 sierpnia  2019 godz.12,00 – 29 sierpnia 2019, godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty / gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 30 sierpnia 2019 do godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży Cosinus w Łodzi.

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. 2 fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty,
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkoły Branżowej).
 6. Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia, karta szczepień).

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!  -  zapisz się on-line