Rekrutacja

Jak zapisać się do:
Liceum Sztuk Plastycznych, Szkoły Branżowej, Technikum dla Młodzieży, Liceum?

 

Rekrutacja do Szkół dla Młodzieży CosinusYoung 15+


Szkoła Branżowa - Technikum - Liceum Sztuk Plastycznych - Liceum dla Młodzieży


Białystok

Bytom

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Kalisz

Katowice

Kraków

Łódź

Nowy Sącz

Olsztyn

Poznań

Skierniewice

Słupsk

Szczecin

Tarnów

Warszawa

Wrocław


 

Białystok

Technikum

 1. Rekrutacja do szkół:
  • Postępowanie podstawowe 01 maja -31 lipca 2024r. 
  • Postępowanie uzupełniające 01 sierpnia - 23 sierpnia 2024r. 
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl lub www.cosinusyoung.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Rocha 3a
 4. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 85 744 51 21.

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Bytom

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 13 maja -17 czerwca 2024r www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 21 czerwca do 05 lipca 2024r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 19 lipca 2024r.
  • Postępowanie uzupełniające 22 lipca - 25 lipca 2024r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 29 lipca do 23 sierpnia 2024r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 09 sierpnia 2024r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem Vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 08 kwietnia 2024r do 31 sierpnia 2024r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl lub www.cosinusyoung.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Wrocławskiej 32/34
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 281 00 64/ 519 588 504 .

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Bytomiu

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, E-mail: bytom@cosinusyoung.pl

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

 

Częstochowa

Szkoła branżowa

Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:

 • postępowanie podstawowe 13 maja -17 czerwca 2024r.
 • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 21 czerwca do 05 lipca 2024r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 19 lipca 2024r
 • postępowanie uzupełniające 22 lipca - 25 lipca 2024r.
 • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 29 lipca do 23 sierpnia 2024r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
 • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 09 sierpnia 2024r

Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2024r do 31 sierpnia 2024r

Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl lub www.cosinusyoung.pl
Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 6/14
Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 34 324 55 02.

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Gdańsk

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja - 31 maja 2024r. godz. 15:00  www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 15 maja do 14 czerwca 2024r. godz. 15:00 - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • postępowanie uzupełniające 22 lipca - 24 lipca 2024r.godz. 15:00 www.nabor-pomorze.edu.com.pl
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2024r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl lub www.cosinusyoung.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Heweliusza 11..
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 502 320 856

Kandydaci przynoszą dokumenty:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Gdynia

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja - 31 maja 2024r. godz. 15:00  www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 15 maja do 14 czerwca 2024r. godz. 15:00 - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • postępowanie uzupełniające 22 lipca - 24 lipca 2024r.godz. 15:00 www.nabor-pomorze.edu.com.pl
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2024r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Kołłątaja 1.
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 58 622 65 58.

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Kalisz

Szkoła Branżowa

 1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym::
  • Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej - od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 11 lipca 2024 r. godz. 12.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 11 sierpnia 2023r.
 2. Terminy w postępowaniu uzupełniającym::
  • Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej - od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 1 sierpnia 2024 r. godz. 12.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - od 1 sierpnia 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 8 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00
 3. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z Sekretariatem Szkoły od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 4. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 5. Osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Szkoły przy ul. Majkowska 11, Kalisz
 6. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 62 767 13 51 oraz kalisz@cosinus.pl

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Katowice

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 13 maja -17 czerwca 2024r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 21 czerwca do 05 lipca 2024r.- dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 19 lipca 2024r.
  • Postępowanie uzupełniające 22 lipca - 25 lipca 2024r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 29 lipca do 9 sierpnia 2024r.- dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2024r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 08 kwietnia 2024r do 31 sierpnia 2024r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przyul. Mickiewicza 3 (2 piętro)
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 352 03 95 wew. 103

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Katowicach

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 3, tel. 32-352-03-95 (wewnętrzny 103), E-mail: lsp.katowice@cosinusyoung.pl

Terminy egzaminów:

 • I termin: 24 kwietnia (egzamin praktyczny), 26 kwietnia (egzamin ustny) 2024r.
 • II termin 22 maja (egzamin praktyczny), 24 maja (egzamin ustny) 2024r.
 • III termin: 12 czerwca (egzamin praktyczny), 14 czerwca (egzamin ustny) 2024r.
 • IV uzupełniający termin: 12 sierpnia (egzamin praktyczny), 14 sierpnia (egzamin ustny) 2024r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych ogłoszona 7 dni po egzaminie. Informacje dostępne w sekretariacie szkoły.

Do 5 lipca 2024 r. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej, oryginałów wyników egzaminu ósmoklasisty, innych zaświadczeń.

12 lipca 2024 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do NLSP (sekretariat szkoły)

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

 

 

Kraków

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38.

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Krakowie

Kandydat w obecności Rodzica/opiekuna prawnego składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły Cosinus Young 15+ ,  ul. Lublańska 38 (budynek A3, poziom +1, pierwsze piętro) od dnia 01.03.2024 r. ul. Lublańska 38, tel. 504 753 942  E-mail: lsp.krakow@cosinusyoung.pl

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
*wszystkie egzaminy odbywają się w siedzibie szkoły ul. Lublańska 38 (budynek A3, I piętro), na każdą część egzaminu kandydat zgłasza się z ważną legitymacją szkolną.

I TURA

 • 06.05.2024r. (poniedziałek) - godz. 14:00 – egzamin ustny z historii sztuki.
 • 07.05.2024r. (wtorek) - godz.12:00 - egzamin praktyczny
  • 12:00-13:30 - rysunek, przerwa 30 min.,
  • 14:00-15:30 - malarstwo, przerwa 30 min.,
  • 16:00-17:30 - kompozycja przestrzenna.

Wyniki egzaminu (lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – wywieszone w szkole na tablicy przy sekretariacie 13.05.2024r. poniedziałek, o godz. 12:00.

II TURA

 • 03.06.2024r. (poniedziałek) - godz. 14:00 – egzamin ustny z historii sztuki.
 • 04.06.2024r (wtorek) - godz. 12:00 - egzamin praktyczny
  • 12:00-13:30 - rysunek, przerwa 30 min.,
  • 14:00-15:30 - malarstwo, przerwa 30 min.,
  • 16:00-17:30 - kompozycja przestrzenna.

Wyniki egzaminu (lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – wywieszone w szkole na tablicy przy sekretariacie 10.06.2024r. poniedziałek, o godz. 12:00.

III TURA

 • 17.06.2024r. (poniedziałek) - godz. 14:00 – egzamin ustny z historii sztuki.
 • 18.06.2024r. (wtorek) - godz. 12:00 - egzamin praktyczny
  • 12:00-13:30 - rysunek, przerwa 30 min.,
  • 14:00-15:30 - malarstwo, przerwa 30 min.,
  • 16:00-17:30 - kompozycja przestrzenna.

Wyniki egzaminu (lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – wywieszone w szkole na tablicy przy sekretariacie 24.06.2024r. poniedziałek o godz. 12:00.

IV TURA

 • 01.07.2024r. (poniedziałek) - godz. 14:00 – egzamin ustny z historii sztuki.
 • 02.07.2024r. (wtorek) - godz. 12:00 - egzamin praktyczny
  • 12:00-13:30 - rysunek, przerwa 30 min.,
  • 14:00-15:30 - malarstwo, przerwa 30 min.,
  • 16:00-17:30 - kompozycja przestrzenna.

Wyniki egzaminu (lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – wywieszone w szkole na tablicy przy sekretariacie 08.07.2024r. poniedziałek, o godz. 12:00.

WYWIESZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/25

 • poniedziałek 08.07.2024 r. o godz. 12.00 (tablica przy sekretariacie szkoły)

Osoby przyjęte do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych  Cosinus na rok szkolny 2024/25 donoszą do dnia 12.07.2024 r.oryginał świadectwa 8 klasy Szkoły Podstawowej celem potwierdzenia chęci podjęcia nauki w szkole.

Rekrutacja uzupełniająca:

 • 05.08.2024r. (poniedziałek) - godz. 14:00 – egzamin ustny z historii sztuki.
 • 06.08.2024r. (wtorek) - godz. 12:00 - egzamin praktyczny
  • 12:00-13:30 - rysunek, przerwa 30 min.,
  • 14:00-15:30 - malarstwo, przerwa 30 min.,
  • 16:00-17:30 - kompozycja przestrzenna.

Wyniki egzaminu (lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – wywieszone w szkole na tablicy przy sekretariacie 12.08.2024r. poniedziałek,
o godz. 12:00

WYWIESZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/25 w rekrutacji uzupełniającej

 • poniedziałek 12.08.2024 r. o godz. 12.00 (tablica przy sekretariacie szkoły)

Osoby przyjęte do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych  Cosinus na rok szkolny 2024/25 w rekrutacji uzupełniającej donoszą do dnia 16.08.2024 r. oryginał świadectwa 8 klasy Szkoły Podstawowej celem potwierdzenia chęci podjęcia nauki w szkole.

 

 

Łódź

Szkoła Branżowa - Liceum - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  postępowanie podstawowe 22 kwietnia - 21 maja 2024r. lodzkie.edu.com.pl
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.:
 • Wólczańskiej 81
 • Wólczańskiej 4a

Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:

 • 42 632 52 20
 • 42 231 59 40
 • 42 231 59 41

Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji w formie elektronicznej do:
Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży, Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Cosinus w Łodzi.


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży Cosinus w Łodzi.

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkoły Branżowej).
  Lista podmiotów lekarskich wykonujących badania dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej.

Dni otwarte:

20.03.2024r. w godz. 15,00 - 18,00;
21.03.2024r. w godz. 10,00 -17,00;
26.04.2024r. w godz. 15,00 – 18.00

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!  -  zapisz się on-line


Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025


Dokumenty rekrutacyjne:
Kandydat w obecności Rodzica (opiekuna prawnego) składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły przy ul. Wólczańskiej 4a lub Wólczańskiej 81,

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 6. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

Dni otwarte:

20.03.2024r. w godz. 15,00 - 18,00;
21.03.2024r. w godz. 10,00 -17,00;
26.04.2024r. w godz. 15,00 – 18.00

EGZAMIN WSTĘPNY

I TURA

Egzamin praktyczny

 • 29.04.2024 r. - (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 14.00
  • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
  • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
  • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 30.04.2024 r. – (wtorek) godzina 9.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

 • 06.05.2024r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

II TURA

 • Egzamin praktyczny
  • 27.05.2024 r. - (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 14.00
   • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
   • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
   • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 28.06.2023 r. – (wtorek) godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

 • 3.06.2024r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

III Tura

 • Egzamin praktyczny
  • 11.06.2024 r. - (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 14.00
   • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
   • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
   • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 12.06.2024 r. – (wtorek) godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

 • 19.06.2024r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

Uwaga! Na egzamin kandydat zgłasza się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające:

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin postępowania uzupełniającego podawany jest do publicznej wiadomości.
 4. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.

 

Nowy Sącz

Szkoła Branżowa

 

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 13 maja – 04 lipca 2024r.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 21 czerwca – 4 lipca 2024r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły – 16 lipca 2024r.
  • Postępowanie uzupełniające 17 – 24 lipca 2024r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły – 02 sierpnia 2024r.
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem Vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 08 kwietnia 2024r do 31 sierpnia 2024r.
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wąsowiczów 10
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 18 531 16 85


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Olsztyn

Szkoła Branżowa - Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy pl. Jedności Słowiańskiej 1.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 89 541 50 11

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Poznań

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Poznaniu

 1. Rekrutacja do szkoły trwa od 01.03.2024r. - 10.06.2024r.
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Marcin 66/72.
 4. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 61 851 96 31

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

 

Skierniewice

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Skierniewicach

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Batorego 21/17
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 46 831 22 81


Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

Szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Skierniewicach.

EGZAMIN WSTĘPNY

I TURA

 • 25.04.2024r. – egzamin praktyczny
 • 26.04.2024r. – egzamin ustny
 • 06.05.2024r. – wyniki egzaminów

II TURA

 • 23.05.2024r. – egzamin praktyczny
 • 24.05.2024r. – egzamin ustny
 • 31.05.2024r. – wyniki egzaminów

III TURA

 • 13.06.2024r. – egzamin praktyczny
 • 14.06.2024r. – egzamin ustny
 • 21.06.2024r. – wyniki egzaminów


Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające:

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin postępowania uzupełniającego podawany jest do publicznej wiadomości.
 4. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.

 

Słupsk

Szkoła Branżowa, Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wileńska 7B.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 59 728 14 43


Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Szczecin

Szkoła Branżowa, Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Antosiewicza 2.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu-  91 421 08 83.

 
Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Tarnów

Szkoła Branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 13 maja - 04 lipca 2024r. - malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 21 czerwca do 04 lipca 2024r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 16 lipca 2024r.
  • postępowanie uzupełniające 17 lipca – 24 lipca 2024r. - malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 02 sierpnia 2024r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2024r.
 3. Zapis przez stronę rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Krakowska 6
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu – 14 626 22 36


Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

 

Warszawa

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Harmonogram Rekrutacji Kandydatów 8 klasy szkoły podstawowej do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie.

Informujemy, że NLSP COSINUS w Warszawie nie prowadzi rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej.

Korzystanie z nauki w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie przez osoby będące cudzoziemcami jest bezpłatne.

DRZWI OTWARTE w siedzibie szkoły przy ul. Łuckiej 13 w Warszawie odbędą się dnia 25.04.2024 r. w godzinach 17:00-19:00 oraz 27.05.2024 r. w godzinach 17:00-19:00. Rozpoczęcie spotkania z dyrekcją o godz. 17.00.

Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie należy wypełnić w sekretariacie szkoły lub online przez stronę cosinus.pl

Kandydaci do liceum plastycznego składają dokumenty w Sekretariacie szkoły ul. Łucka 13, Warszawa (piętro 3. pokój 30, godz. 8:00 – 15:30) – od dnia 21.02.2024 r.

Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk - Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp 2

Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

Formy przeprowadzenia egzaminów NLSP są następujące:

EGZAMIN PRAKTYCZNY (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna)
EGZAMIN USTNY (znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej)

I TURA

08.04.2024 r. – egzamin praktyczny
09.04.2024 r. – egzamin ustny
16.04.2024 r. – wyniki egzaminów- podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

II TURA

29.04.2024 r. – egzamin praktyczny
30.04.2024 r. – egzamin ustny
08.05.2024 r. – wyniki egzaminów- podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

III TURA

20.05.2024 r. – egzamin praktyczny
21.05.2024 r. – egzamin ustny
28.05.2024 r. – wyniki egzaminów- podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
07.06.2024 r. – Ogłoszenie wyników I-III Tury egzaminów – podanie listy podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w siedzibie szkoły przy u. Łuckiej 13 w Warszawie

Osoby zakwalifikowane od dnia 21.06.2024 r. do dnia 27.07.2024 r. donoszą oryginał świadectwa 8 klasy szkoły podstawowej.

W dniu 31.07.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do klas pierwszych NLSP Cosinus w Warszawie w siedzibie szkoły przy ul. Łuckiej 13 w Warszawie

Dodatkowo NLSP uruchamia zajęcia przygotowujące do egzaminów praktycznych dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej.

Forma zajęć:

18.03.2024 r. Zajęcia z kompozycji przestrzeni
21.03.2024 r. Zajęcia malarskie
26.03.2024 r. Zajęcia rysunkowe
Zapis na zajęcia odbywają się w sekretariacie szkoły osobiście.

Ilość miejsc ograniczona.


Technikum Informatyczne "Cosinus Plus" w Warszawie

 1. Rekrutacja do szkoły w terminach:
 • 15 maja 2024 – 29 maja 2024 r.– termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych  - 19 lipca 2024 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  - od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nie przyjętych  - 25 lipca 2024 r. do godz. 14.00
 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl.
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Łuckiej 13, pokój nr 30
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 22 890-00-50, 504-753-954

DZIEŃ OTWARTY W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM „COSINUS PLUS" obędzie się 27.05.2024r. w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie szkoły przy ul. Łuckiej 13 w Warszawie. Rozpoczęcie spotkania z dyrekcją o godz. 17.00.


Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Rekrutacja cudzoziemców

Kandydat do szkoły składa dokumenty:

 • kopia ważnego paszportu ucznia i rodzica lub karty pobytu (oryginał do wglądu)
 • kopia ważnej wizy ucznia i rodzica (oryginał do wglądu) lub stempel w paszporcie z datą wjazdu po 24.02.2022 r. – dotyczy cudzoziemców z Ukrainy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru PESEL – dotyczy kandydatów, którym nadano numer PESEL (oryginał do wglądu)
 • świadectwo (ukończenia szkoły podstawowej – 9 klasy w Ukrainie)
 • dodatek do świadectwa
 • tłumaczenie dokumentów na język polskich przez przysięgłego

 

Wrocław

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus we Wrocławiu

Rekrutacja trwa od 1.03.2024 do 10.06.2024 .

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Kandydat składa dokumenty w obecności rodzica lub prawnego opiekuna. Dokumenty można składać wyłącznie osobiście w sekretariacie szkoły.ul. Kościuszki 29, budynek E, IV piętro
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 71 316 38 00

Dni otwarte Liceum Plastycznego we Wrocławiu odbędą się w dwóch terminach:

 • 10 kwietnia 2024 godz. 17.00-19.00 
 • 25 kwietnia 2024 godz. 17.00-19.00


Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do liceum plastycznego:

 1. Wniosek o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Plastycznego Cosinus.
 2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
 5. Wymagane jest stawiennictwo osobiste opiekuna osoby niepełnoletniej ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

 • I termin: 6 czerwca 2024r.  (egzamin praktyczny), 7 czerwca 2024r. (egzamin ustny) 2024r.
 • II termin:  4 lipca  2024r. (egzamin praktyczny),  5 lipca 2024r. (egzamin ustny) 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 • termin uzupełniający: 12 sierpnia 2024r. (egzamin praktyczny) 13 sierpnia  2024r. (egzamin ustny)

Lista kandydatów zakwalifikowanych  będzie ogłoszona 7 dni po każdym egzaminie. Informacje dostępne w sekretariacie szkoły.

Do 10 lipca 2024 r. dostarczenie przez osoby zakwalifikowane świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o braku przeciw wskazań do kształcenia w szkole artystycznej, oryginałów wyników egzaminu ósmoklasisty, innych zaświadczeń.

W dniu 31.07.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych NLSP Cosinus we Wrocławiu w siedzibie szkoły przy ul. Kościuszki  29 we Wrocławiu.