Rekrutacja

Jak zapisać się do Liceum, Szkoły Branżowej, Technikum dla młodzieżyX

zapisz się on-line

Bytom

Szkoła branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18 lipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • Postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Wrocławskiej 32/34
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 281 00 64.

Częstochowa

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18 lipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • >podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 6/14
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 34 324 55 02.

Gdańsk

Szkoła branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja - 20 czerwca 2023r. godz. 15:00  www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. godz. 15:00 - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • postępowanie uzupełniające 01 sierpnia - 03 sierpnia 2023r.godz. 15:00 www.nabor-pomorze.edu.com.pl
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Heweliusza 11..
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 502 320 856

Kandydaci przynoszą dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 1 września 2023 każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma obowiązek dostarczyć umowę zawartą z pracodawcą.

Gdynia

Szkoła branżowa - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -12 lipca 2023r. www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 20 lipca do 26 lipca 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 27 lipca 2023r.
  • postępowanie uzupełniające 1 sierpnia - 03 sierpnia 2023r www.nabor-pomorze.edu.com.pl
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 14 sierpnia do 17 sierpnia 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 18 sierpnia 2023r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Kołłątaja 1.
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 58 622 65 58.  

Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kraków

Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38.

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Krakowie

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38, tel. 504 753 942  E-mail: lsp.krakow@cosinusyoung.pl

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne

Łódź

Szkoła branżowaLiceum - Technikum

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  - postępowanie podstawowe 24 kwietnia -23 maja 2023r. lodzkie.edu.com.pl
 2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.:
 • Wólczańskiej 81
 • Wólczańskiej 4a

Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:

 • 42 632 52 20
 • 42 231 59 40
 • 42 231 59 41

Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji w formie elektronicznej do Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży, Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Cosinus w Łodzi.


Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży Cosinus w Łodzi.

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. 2 fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkoły Branżowej). Lista podmiotów lekarskich wykonujących badania dla kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej.
 6. Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia, karta szczepień).

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!  -  zapisz się on-line

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINU WSTĘPNEGO DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH COSINUS W ŁODZI

Dokumenty rekrutacyjne:
Kandydat w obecności Rodzica (opiekuna prawnego) składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły przy ul. Wólczańskiej 4a lub Wólczańskiej 81,

 • kwestionariusz o przyjęcie do NLSP Cosinus w Łodzi
 • wypełniony w sekretariacie szkoły lub online przez stronę cosinus.pl
 • jedno podpisane, aktualne zdjęcia /legitymacyjne/
 • świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej
 • zaświadczenie o odbywaniu nauki w Szkole Podstawowej

EGZAMIN WSTĘPNY
I TURA
Egzamin praktyczny

 • 06.06.2023 r.  - (wtorek) w godzinach 9.00 – 14.00
 • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
 • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
 • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 07.06.2023 r. – (środa)  godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych:
12.06.2023r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

II TURA
Egzamin praktyczny

 • 12.06.2023 r.  - (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 14.00
 • 9.00 – 10.30 – Egzamin z rysunku
 • 10.45 – 12.15 – Egzamin z malarstwa
 • 12.30 – 14.00 – Egzamin z kompozycji

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem

 • 13.06.2023 r. – (wtorek)  godzina 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych:
16.06.2023r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLSP Cosinus w Łodzi

 

Katowice

Technikum - Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • Postępowanie podstawowe 15 maja -18 lipca 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 18 lipca do 25 lipca 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 26 lipca 2023r
  • Postępowanie uzupełniające 27 lipca- 07 sierpnia 2023r. www.slaskie.edu.com.pl/instytucje
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 08 sierpnia do 14 sierpnia 2023r - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 16 sierpnia 2023r
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja 2023r do 31 sierpnia 2023r
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 3 piętro II.
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 352 03 95 wew 103.

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Katowicach

Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 3, tel. 32-352-03-95 (wewnętrzny 103), E-mail: lsp.katowice@cosinusyoung.pl

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem odbędzie się w terminie:

 • 16.05.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin praktyczny – w siedzibie szkoły:

 • 18.05.2023 r. czwartek, od godz. 10:00

Egzamin ustny -  rozmowa z kandydatem odbędzie się w terminie:

 • 20.06.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin praktyczny – w siedzibie szkoły:

 • 22.06.2023 r. czwartek, od godz. 10:00

Dodatkowy termin egzaminu rekrutacyjnego:

 • 5.07.2023 środa, godz. 10:00 – praktyczny
 • 6.07.2023 czwartek, godz. 10:00 – ustny (teoria)

Podanie do informacji publicznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 • 25.05.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 29.06.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 7.07.2023 r. piątek, od godz. 10:00

 

Olsztyn

Szkoła branżowa, Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy pl. Jedności Słowiańskiej 1.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 89 541 50 11

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

Słupsk

Szkoła branżowa, Technikum

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Wileńska 7B .
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu - 59 728 14 43

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

Szczecin

Szkoła branżowa

 1. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
 2. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Antosiewicza 2.
 3. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu-  91 421 08 83.

  Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 •     Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 •     Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 •     Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 •     Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej

 

W przypadku zapisu do szkoły przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl lub osobisty zapis w sekretariacie szkoły, kandydatów nie obowiązują poniższe terminy.

Tarnów

Szkoła branżowa

 1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
  • postępowanie podstawowe 15 maja -12 lipca 2023r. malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 19 lipca do 26 lipca 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły - 27 lipca 2023r.
  • postępowanie uzupełniające 28 lipca – 22 sierpnia malopolska.edu.com.pl/kandydat
  • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły od 14 sierpnia do 17 sierpnia 2023r. - dostarczenie dokumentów do sekretariatu
  • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły - 18 sierpnia 2023r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne poza systemem vulcan - kontakt osobisty z sekretariatem od 15 maja do 31 sierpnia 2023r.
 3. Zapis przez stronę www.cosinus.plrekrutacja.cosinus.pl
 4. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.Krakowska 6
 5. Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu – 14 626 22 36   

Wymagane dokumentacja w procesie rekrutacji do Szkół dla młodzieży:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego, podpisana.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Warszawa

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Harmonogram Rekrutacji do klas pierwszych Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych  COSINUS w Warszawie 2023*

Osobiste stawiennictwo kandydata w obecności Rodzica (opiekuna prawnego) składa wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły ul. Łucka 13, Warszawa ( piętro 3. pokój 30 , godz. 8:00 – 16:00 ) –  od 01.02.2023 r.

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 • Świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej
 • Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 506 093 086
Informacja mailowa o kwalifikacji ucznia do egzaminów wstępnych podana do 7 dni roboczych od złożenia oraz weryfikacji dokumentów.

Egzamin praktyczny odbędzie się w terminie:

 • 28.03.2023 r. wtorek, godz. 10:00
 • 25.04.2023 r. wtorek, godz. 10:00

Egzamin ustny – rozmowa z kandydatem w siedzibie szkoły:

 • 30.03.2023 r. czwartek, od godz. 10:00
 • 28.04.2023 r.  piątek, od godz. 10:00

Podanie do informacji publicznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 • 06.04.2023 r. czwartek, od godz. 10:00 I TURA
 • 05.05.2023 r. piątek, od godz. 10:00 II TURA

Technikum Informatyczne

 1. Wniosek o przyjęcie do Technikum Cosinus w Warszawie wypełniony w sekretariacie szkoły lub online przez stronę cosinus.pl
 2. 2 podpisane, aktualne zdjęcia legitymacyjne
 3. Świadectwo z klasy 7 Szkoły Podstawowej

Kandydaci przyjęci donoszą dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
 3. Świadectwo z klasy 8 Szkoły Podstawowej
 4. Jeśli dotyczy: Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, medyczne