Cosinus > Oferta edukacyjna > KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Kursy prowadzone są w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w poszczególnych zawodach w rozporządzeniu MEN i kończą się egzaminem państwowym. Zdany egzamin uprawnia do podjęcia pracy w zakresie wykształconej kwalifikacji, a ukończenie i potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie uprawnia do otrzymania tytułu technika.

W zależności od wybranej kwalifikacji czas trwania kursu to rok lub dwa lata, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu) lub wieczorowym.

Słuchaczami KKZ mogą być absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe, a także słuchacze liceów dla dorosłych.

Oferta specjalna – średnie wykształcenie i zawód w tym samym czasie

Jeśli jesteś słuchaczem liceum dla dorosłych, nie musisz czekać do jego ukończenia, żeby zdobyć zawód w szkole policealnej. Już w trakcie trwania nauki w liceum możesz zapisać się na KKZ i równocześnie zdobywać wymarzony zawód. Naszym słuchaczom oferujemy preferencyjne warunki kształcenia na kursie.

Szczegóły oferty w sekretariacie szkoły.

Wybierz kurs: