Kelner

Przygotowuje lokal do przyjęcia gości, dostosowuje jego wystrój do okoliczności, nakrywa do stołu, sprawdza czystość zastawy i sztućców oraz dba o natychmiastowe usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołów, roznosi napoje i przekąski. Jest również doradcą dla klienta i stara się o należytą atmosferę podczas pobytu w restauracji.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Kelner

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 513101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • charakteryzowania produktów żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, składu chemicznego i przydatności kulinarnej, maszyn i urządzeń stosowanych podczas sporządzania i przechowywania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu,
 • rozróżniania: surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosowanych w sporządzaniu potraw i napojów, miejsc pracy kelnera, stanowisk pracy i systemów obsługi kelnerskiej,
 • określania roli składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka, warunków przechowywania produktów i półproduktów spożywczych i gotowych wyrobów stosowanych do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • stosowania drobnego sprzętu gastronomicznego podczas sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu, kart menu, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych i rozliczanie usług kelnerskich,
 • posługiwania się wyposażeniem części handlowo-usługowej zakładu,
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości: nakrywania stołów zgodnie z zamówieniem gości, serwowania potraw, napojów i dań,
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zamówień gości do pokoju hotelowego (room service), czynności porządkowych po zakończeniu usługi kelnerskiej,
 • planowania pracy barmana: urządzania miejsca pracy barmana, obsługiwania urządzeń barmańskich,
 • posługiwania się sprzętem barmańskim, rozróżniania składników napojów mieszanych,
 • przestrzegania zasad rozliczenia się z gościem podczas wykonywania usług kelnerskich,
 • dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych po zakończeniu obsługi gościa,
 • obsługi elektronicznych urządzeń rejestrujących i kas kelnerskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kelnera?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy gastronomii
 • Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • Obsługiwanie gości
 • Podstawy miksologii
 • Rozliczanie usług kelnerskich
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od kelnera wymagana jest przede wszystkim wysoka kultura osobista, ogłada i komunikatywność. Musi to być osoba otwarta, potrafiąca szybko nawiązać właściwy kontakt z klientem. Bardzo pozytywnie odbierane jest zainteresowanie kelnera obsługiwaną osobą i prowadzenie z nią kulturalnej rozmowy. Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy, jest znajomość języków obcych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Wszelkiego rodzaju instytucje, związane z gastronomią, hotele, restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Kelnerzy mogą także pracować dla firm cateringowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik hotelarstwa (HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja usług w recepcji),
Technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych;
Technik usług kelnerskich (HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych).

Zawody pokrewne

Pracownik obsługi hotelowej

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Kelner

Przygotowuje lokal do przyjęcia gości, dostosowuje jego wystrój do okoliczności, nakrywa do stołu, sprawdza czystość zastawy i sztućców oraz dba o natychmiastowe usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołów, roznosi napoje i przekąski. Jest również doradcą dla klienta i stara się o należytą atmosferę podczas pobytu w restauracji.

Symbol cyfrowy zawodu: 513101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • charakteryzowania produktów żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, składu chemicznego i przydatności kulinarnej, maszyn i urządzeń stosowanych podczas sporządzania i przechowywania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • rozróżniania: surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosowanych w sporządzaniu potraw i napojów, miejsc pracy kelnera, stanowisk pracy i systemów obsługi kelnerskiej
 • określania roli składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka, warunków przechowywania produktów i półproduktów spożywczych i gotowych wyrobów stosowanych do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • stosowania drobnego sprzętu gastronomicznego podczas sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu, kart menu, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych i rozliczanie usług kelnerskich
 • posługiwania się wyposażeniem części handlowo-usługowej zakładu
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości: nakrywania stołów zgodnie z zamówieniem gości, serwowania potraw, napojów i dań
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zamówień gości do pokoju hotelowego (room service), czynności porządkowych po zakończeniu usługi kelnerskiej
 • planowania pracy barmana: urządzania miejsca pracy barmana, obsługiwania urządzeń barmańskich
 • posługiwania się sprzętem barmańskim, rozróżniania składników napojów mieszanych
 • przestrzegania zasad rozliczenia się z gościem podczas wykonywania usług kelnerskich
 • dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych po zakończeniu obsługi gościa
 • obsługi elektronicznych urządzeń rejestrujących i kas kelnerskich

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Od kelnera wymagana jest przede wszystkim wysoka kultura osobista, ogłada i komunikatywność. Musi to być osoba otwarta, potrafiąca szybko nawiązać właściwy kontakt z klientem. Bardzo pozytywnie odbierane jest zainteresowanie kelnera obsługiwaną osobą i prowadzenie z nią kulturalnej rozmowy. Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy, jest znajomość języków obcych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Wszelkiego rodzaju instytucje, związane z gastronomią, hotele, restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Kelnerzy mogą także pracować dla firm cateringowych.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik hotelarstwa (HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja usług w recepcji), Technik organizacji turystyki HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych; Technik usług kelnerskich (HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych).

Zawody pokrewne

Pracownik obsługi hotelowej

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.