Skończyłeś 8-letnią szkołę podstawową?
Wybierz dla siebie szkołę i zostań zawodowcem!

Szkoły branżowe - Bytom, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Kalisz, Katowice, Kraków, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Słupsk, Szczecin i Tarnów.

W roku szkolnym 2024/2025 szkoła prowadzi nabór do klas:

  • I dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

W przypadkach przechodzenia uczniów z tego samego typu szkoły do klas:

  • II dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej
  • III dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Poznaj zasady rekrutacji do szkół branżowych

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Poznaj wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w okresie nauki zawodu