Operator obrabiarek skrawających

Operator CNC zajmuje się obrabianiem materiałów z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. Obrabiarki CNC to inaczej frezarki, tokarki lub inne elektronarzędzia. wykonywanie szkiców prostych detali, określenie kolejności operacji technologicznych, opracowywanie programów obróbki na podstawie procesu technologicznego ale i rysunków.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Operator obrabiarek skrawających

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki;
 • rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 • dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 • nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 • posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 • rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 • dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 • ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 • ustala i mocuje przedmioty do obróbki.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie operatora obrabiarek skrawających?
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
3. Wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
4. Wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach;
5. Język obcy zawodowy.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Dobra koncentracja uwagi,  sprawność manualna , dokładność , uzdolnienia techniczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki;
 • rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 • dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 • nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 • posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 • rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 • dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 • ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 • ustala i mocuje przedmioty do obróbki.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie operatora obrabiarek skrawających?
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
3. Wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
4. Wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach;
5. Język obcy zawodowy.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Dobra koncentracja uwagi,  sprawność manualna , dokładność , uzdolnienia techniczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.