Technik architektury krajobrazu

Projektuje, aranżuje różnego rodzaju tereny zielone- od ogrodów przez skwery na dużych osiedlach, parki i inne zielone tereny miejskie. Dobiera gatunki roślin, krzewów i drzew. Posiada zmysł estetyczny i zdolności plastyczne dzięki, którym niepozorny ogród staje się wymarzonym miejscem do relaksu oraz czerpania radości z obcowania z naturą. Technik architektury krajobrazu łączy w swoich projektach zarówno wiedzę techniczną z pasją do przyrody, co pozwala mu tworzyć unikalne i funkcjonalne przestrzenie zieleni, które są zarówno piękne, jak i przyjazne dla użytkowników.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik architektury krajobrazu

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

1. przygotowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście i terenach wiejskich;
2. nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu i terenów zieleni;
3. produkcji roślin ozdobne i materiałów szkółkarski.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • określa zastosowanie gatunków roślin jednorocznych z siewu i z rozsady w projektowaniu terenów zieleni
 • opisuje zastosowanie roślin dwuletnich i bylin w urządzaniu terenów zieleni;
 • określa funkcjonalność roślin ozdobnych w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu.
 • wskazuje maszyny i urządzenia do uprawy i nawożenia gleby;
 • klasyfikuje urządzenia do nawadniania i pielęgnacji roślin;
 • rozpoznaje sprzęt do pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
 • stosuje maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych;
 • rozpoznaje sprzęt do siewu i sadzenia roślin;
 • wskazuje maszyny i urządzenia do uprawy i nawożenia gleby;
 • klasyfikuje urządzenia do nawadniania i pielęgnacji roślin;
 • rozpoznaje sprzęt do pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
 • stosuje maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych;
 • rozpoznaje sprzęt do siewu i sadzenia roślin;
 • określa cechy charakterystyczne roślin nadbrzeżnych;
 • rozróżnia rośliny przeznaczone na rabatę nadbrzeżną;
 • określa cechy siedliska;
 • wykonuje zabiegi ściółkowania roślin;
 • wykonuje zabiegi cięcia roślin.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • urzędy, instytucje i organizacje zajmujące się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych;
 • w firmach ogrodniczych;
 • w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych.

 
Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika architektury krajobrazu?

 • geografia
 • język angielski

 Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
 • przepisy ruchu drogowego kategorii T

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • projekty obiektów architektury krajobrazu
 • prace w obiektach architektury krajobrazu


 

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
R.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika architektury krajobrazu.


Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika architektury krajobrazu?

 • zainteresowania światem roślin i zwierząt,
 • dobra sprawność manualna i zmysł piękna,
 • spostrzegawczość, estetyka,
 • zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
 • dokładność i pracowitość,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • perspektywiczne myślenie

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu?
Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • właścicieli obiektów krajobrazowych
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik architektury krajobrazu dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z biologią, marketingiem i zarzadzaniem w działalności , projektowaniem ogrodów i florystyką:.

-florystyka
-architektura
-zarządzanie
-biologia

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

1. przygotowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście i terenach wiejskich;
2. nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu i terenów zieleni;
3. produkcji roślin ozdobne i materiałów szkółkarski.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • określa zastosowanie gatunków roślin jednorocznych z siewu i z rozsady w projektowaniu terenów zieleni
 • opisuje zastosowanie roślin dwuletnich i bylin w urządzaniu terenów zieleni;
 • określa funkcjonalność roślin ozdobnych w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu.
 • wskazuje maszyny i urządzenia do uprawy i nawożenia gleby;
 • klasyfikuje urządzenia do nawadniania i pielęgnacji roślin;
 • rozpoznaje sprzęt do pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
 • stosuje maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych;
 • rozpoznaje sprzęt do siewu i sadzenia roślin;
 • wskazuje maszyny i urządzenia do uprawy i nawożenia gleby;
 • klasyfikuje urządzenia do nawadniania i pielęgnacji roślin;
 • rozpoznaje sprzęt do pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
 • stosuje maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych;
 • rozpoznaje sprzęt do siewu i sadzenia roślin;
 • określa cechy charakterystyczne roślin nadbrzeżnych;
 • rozróżnia rośliny przeznaczone na rabatę nadbrzeżną;
 • określa cechy siedliska;
 • wykonuje zabiegi ściółkowania roślin;
 • wykonuje zabiegi cięcia roślin.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • urzędy, instytucje i organizacje zajmujące się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych;
 • w firmach ogrodniczych;
 • w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych.

 
Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia: - liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika architektury krajobrazu?

 • geografia
 • język angielski

 Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
 • przepisy ruchu drogowego kategorii T

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • projekty obiektów architektury krajobrazu
 • prace w obiektach architektury krajobrazu

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?
W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:
R.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika architektury krajobrazu.


Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie technika architektury krajobrazu?

 • zainteresowania światem roślin i zwierząt,
 • dobra sprawność manualna i zmysł piękna,
 • spostrzegawczość, estetyka,
 • zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
 • dokładność i pracowitość,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • perspektywiczne myślenie

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu?
Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • właścicieli obiektów krajobrazowych
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

Jakie studia po szkole?
Absolwentom kierunku technik architektury krajobrazu dedykowane są przede wszystkim kierunki związane z biologią, marketingiem i zarzadzaniem w działalności , projektowaniem ogrodów i florystyką:.

-florystyka
-architektura
-zarządzanie
-biologia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.