Technik fotografii i multimediów

Zajmuje się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów; okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dzięki jego działaniom, obrazy i multimedia stają się skutecznym narzędziem komunikacji wizualnej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik fotografii i multimediów

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
  • przygotowania planu zdjęciowego,
  • rejestrowania obrazu,
  • obróbki i publikowania obrazu;
 2. W zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
  • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 1. Organizowania planu zdjęciowego oraz dobierania metody i techniki rejestracji prac fotograficznych.
 2. Rejestrowania obrazu z zastosowaniem różnych technik zdjęciowych zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki.
 3. Wykonywania zdjęć plenerowych, studyjnych oraz technicznych.
 4. Wykonywania obróbki cyfrowej i chemicznej materiałów fotograficznych.
 5. Kopiowania, obrabiania i wizualizowania obrazu na materiałach fotograficznych metodą analogową i cyfrową.
 6. Konserwowania sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu.
 7. Przygotowywania i archiwizowania dokumentacji z zakresu organizacji i wykonywania prac fotograficznych.
 8. Stosowania techniki komputerowego wspomagania procesów fotograficznych.
 9. Przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,

wykonywania i publikacji projektów multimedialnych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika fotografii i multimediów?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podstawy fotografii
 4. Teoria obrazu fotograficznego
 5. Pracownia urządzeń fotograficznych
 6. Cyfrowe technologie multimedialne
 7. Techniki fotograficzne
 8. Cyfrowa obróbka obrazu
 9. Przygotowanie materiałów cyfrowych
 10. Pracownia multimedialna

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • zakłady fotograficzne,
 • studia graficzne,
 • studia reklamowe,
 • redakcje czasopism,
 • redakcje wydawnictw,
 • podmioty świadczące usługi public relations i inne
 • podmioty wykorzystujące techniki fotograficzne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie.

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

AUD.02.Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu

AUD.05.Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatów potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika fotografii i multimediów.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika fotografii i multimediów:

 • zdolność koncentracji uwagi;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • kreatywność i myślenie twórcze;
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • samodzielność.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technik fotografii i multimediów?

Pracę znajdziesz w studiach fotograficznych i graficznych; w agencjach artystycznych i reklamowych; w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi; w agencjach organizujących imprezy i festiwale; w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych; w studiach postprodukcji filmowej oraz telewizyjnych; we własnej firmie na zlecenie.

Zawody pokrewne

Technik reklamy

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa – Medicover,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik fotografii i filmu dedykowane są przede wszystkim kierunki artystyczne np.:

 • Artystyczna grafika
 • Film i sztuki audiowizualne
 • Filmoznawstwo
 • Fotografia
 • Grafika
 • Grafika warsztatowa
 • Intermedia
 • Kierunek operatorski - obraz multimedialny
 • Montaż filmowy
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Projektowanie graficzne
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Reżyseria
 • Reżyseria i produkcja gier wideo
 • Sztuka mediów
 • Sztuka rejestracji obrazu

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
  • przygotowania planu zdjęciowego,
  • rejestrowania obrazu,
  • obróbki i publikowania obrazu;
 2. W zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
  • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 1. Organizowania planu zdjęciowego oraz dobierania metody i techniki rejestracji prac fotograficznych.
 2. Rejestrowania obrazu z zastosowaniem różnych technik zdjęciowych zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki.
 3. Wykonywania zdjęć plenerowych, studyjnych oraz technicznych.
 4. Wykonywania obróbki cyfrowej i chemicznej materiałów fotograficznych.
 5. Kopiowania, obrabiania i wizualizowania obrazu na materiałach fotograficznych metodą analogową i cyfrową.
 6. Konserwowania sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu.
 7. Przygotowywania i archiwizowania dokumentacji z zakresu organizacji i wykonywania prac fotograficznych.
 8. Stosowania techniki komputerowego wspomagania procesów fotograficznych.
 9. Przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,

wykonywania i publikacji projektów multimedialnych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika fotografii i multimediów?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podstawy fotografii
 4. Teoria obrazu fotograficznego
 5. Pracownia urządzeń fotograficznych
 6. Cyfrowe technologie multimedialne
 7. Techniki fotograficzne
 8. Cyfrowa obróbka obrazu
 9. Przygotowanie materiałów cyfrowych
 10. Pracownia multimedialna

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • zakłady fotograficzne,
 • studia graficzne,
 • studia reklamowe,
 • redakcje czasopism,
 • redakcje wydawnictw,
 • podmioty świadczące usługi public relations i inne
 • podmioty wykorzystujące techniki fotograficzne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie.

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

AUD.02.Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu

AUD.05.Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatów potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika fotografii i multimediów.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika fotografii i multimediów:

 • zdolność koncentracji uwagi;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • kreatywność i myślenie twórcze;
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • samodzielność.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technik fotografii i multimediów?

Pracę znajdziesz w studiach fotograficznych i graficznych; w agencjach artystycznych i reklamowych; w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi; w agencjach organizujących imprezy i festiwale; w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych; w studiach postprodukcji filmowej oraz telewizyjnych; we własnej firmie na zlecenie.

Zawody pokrewne

Technik reklamy

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa – Medicover,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik fotografii i filmu dedykowane są przede wszystkim kierunki artystyczne np.:

 • Artystyczna grafika
 • Film i sztuki audiowizualne
 • Filmoznawstwo
 • Fotografia
 • Grafika
 • Grafika warsztatowa
 • Intermedia
 • Kierunek operatorski - obraz multimedialny
 • Montaż filmowy
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Projektowanie graficzne
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Reżyseria
 • Reżyseria i produkcja gier wideo
 • Sztuka mediów
 • Sztuka rejestracji obrazu

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.