Szkoła branżowa - Lakiernik | Cosinus Young 15+

Lakiernik samochodowy

Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Lakiernik samochodowy

Zawód: Lakiernik samochodowy

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:

  • ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
  • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

  • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
  • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 713203
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

  1. Nauka trwa 3 lata,
  2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
  • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
  • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
  1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

  • oczyszczania mechanicznego powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych);
  • odrdzewiania za pomocą środków chemicznych (fosol);
  • odtłuszczania za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna);
  • wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi;
  • wygładzania powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi);
  • gruntowania (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno- lub wielowarstwową;
  • suszenia zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej;
  • usuwania usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie;
  • mycia powierzchni gruntu benzyną ekstrakcyjną i przecieranie gazą pyłochłonną;
  • nakładania natryskowego emalii dekoracyjnej, jedno- lub wielowarstwowej, na przygotowaną powierzchnię (metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną i elektrostatyczną);
  • suszenia lub wypalania w zależności od stosowanej emalii;
  • usuwania powstałych usterek (pęcherzyków i drobnych wtrąceń) za pomocą papieru ściernego;
  • polerowania powierzchni za pomocą past polerskich;
  • mycia karoserii środkami zawierającymi substancje woskowe.

Dodatkowe zadania zawodowe

  • obsługiwanie i kontrolowanie pracy automatu lakierniczego.;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie lakiernictwa samochodowego.

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć w zawodzie lakiernika samochodowego?

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy lakiernictwa samochodowego
  • Język obcy zawodowy
  • Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy
  • Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
  • Przygotowanie materiałów lakierniczych
  • Nanoszenie powłok lakierniczych
  • Ocenianie jakości wykonanej naprawy powłoki lakierniczej

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Cierpliwość to najważniejsza cecha lakiernika samochodowego. Osoba, która jej nie posiada, nie poradzi sobie z pierwszymi, żmudnymi etapami nauki zawodu (szpachlowaniem, polerowaniem, szlifowaniem), nie mówiąc o samym lakierowaniu (na powierzchni nie mogą powstać żadne zacieki i chropowatości). Przy kładzeniu lakieru i dobieraniu kolorów trzeba wykazać się ponadto dokładnością, starannością, wyczuciem koloru i spostrzegawczością. Inną ważną cechą, szczególnie pożądaną u lakierników zatrudnionych przy taśmie produkcyjnej jest umiejętność pracy w warunkach monotonnych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, fabrykach samochodowych. Można również prowadzić własny warsztat lakierniczy.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

  • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
  • tablet dla każdego ucznia,
  • dopłata do migawki,
  • stypendia socjalne,
  • stypendia naukowe,
  • zeszyty dla każdego ucznia,
  • dopłaty do podręczników,

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

  1. Nauka trwa 3 lata,
  2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
  • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
  • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
  1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

  • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
  • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Lakiernik samochodowy

Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi.

Symbol cyfrowy zawodu: 713203
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

  • oczyszczania mechanicznego powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych)
  • odrdzewiania za pomocą środków chemicznych (fosol)
  • odtłuszczania za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna)
  • wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi
  • wygładzania powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi)
  • gruntowania (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno- lub wielowarstwową
  • suszenia zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej
  • usuwania usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie
  • mycia powierzchni gruntu benzyną ekstrakcyjną i przecieranie gazą pyłochłonną
  • nakładania natryskowego emalii dekoracyjnej, jedno- lub wielowarstwowej, na przygotowaną powierzchnię (metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną i elektrostatyczną)
  • suszenia lub wypalania w zależności od stosowanej emalii
  • usuwania powstałych usterek (pęcherzyków i drobnych wtrąceń) za pomocą papieru ściernego
  • polerowania powierzchni za pomocą past polerskich
  • mycia karoserii środkami zawierającymi substancje woskowe

Dodatkowe zadania zawodowe

  • obsługiwanie i kontrolowanie pracy automatu lakierniczego
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie lakiernictwa samochodowego

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Cierpliwość to najważniejsza cecha lakiernika samochodowego. Osoba, która jej nie posiada, nie poradzi sobie z pierwszymi, żmudnymi etapami nauki zawodu (szpachlowaniem, polerowaniem, szlifowaniem), nie mówiąc o samym lakierowaniu (na powierzchni nie mogą powstać żadne zacieki i chropowatości). Przy kładzeniu lakieru i dobieraniu kolorów trzeba wykazać się ponadto dokładnością, starannością, wyczuciem koloru i spostrzegawczością. Inną ważną cechą, szczególnie pożądaną u lakierników zatrudnionych przy taśmie produkcyjnej jest umiejętność pracy w warunkach monotonnych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, fabrykach samochodowych. Można również prowadzić własny warsztat lakierniczy.

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

  • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
  • tablet dla każdego ucznia
  • dopłata do migawki
  • stypendia socjalne
  • stypendia naukowe
  • zeszyty dla każdego ucznia
  • dopłaty do podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.