Szkoła branżowa - Lakiernik | Cosinus Young 15+

Lakiernik

Maluje lub nakłada powłoki lakiernicze z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków itp.; przygotowuje powierzchnię do nakładania powłoki, nakłada powłoki lakiernicze oraz utrwala powierzchnię różnymi technikami.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Lakiernik

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
 • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 713201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • dobierania farb, lakierów, gruntów i innych materiałów zgodnie z wymaganiami technicznymi;
 • przygotowywanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, między innymi odtłuszczanie, gruntowanie, szpachlowanie ręczne i natryskowe, szlifowanie;
 • wykonywanie maskowania lakierowanych powierzchni;
 • nakładanie powłok lakierniczych ręcznie lub mechanicznie (natryskowo, zanurzeniowo, elektroforetycznie itp.) o różnych cechach (barwie, połysku, faktury, odporności korozyjna i mechanicznej;
 • polerowania, podsuszania i suszenia (utwardzanie) powierzchni lakierniczej;
 • wykonywania renowacji powierzchni lakierowanej;
 • oceniania jakości powłok lakierniczych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • mycia sprzętu lakierniczego;
 • konserwowania i wykonywania drobnych napraw sprzętu lakierniczego oraz współpracowania z serwisantami sprzętu;
 • dokonywania obmiarów i rozliczeń robót malarskich i lakierniczych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie lakiernictwa.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie lakiernika ?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy techniki wytwarzania
 • Technologia prac lakierniczych
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Konstrukcje maszyn
 • Prace lakiernicze– zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Praca lakiernika jest z reguły pracą o charakterze indywidualnym i wymagającą dokładności i precyzji w przygotowaniu , nakładaniu i utrwalaniu powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne , dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. W pracy będziesz musiał wykazać się dokładnością , starannością , spostrzegawczością oraz wyczuciem koloru.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz również w wytwórniach samochodów i innych pojazdów, fabrykach lotniczych, stoczniach, przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i metalowego, w przedsiębiorstwach budowlanych oraz instalacyjno-remontowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
 • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 713201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • dobierania farb, lakierów, gruntów i innych materiałów zgodnie z wymaganiami technicznymi;
 • przygotowywanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, między innymi odtłuszczanie, gruntowanie, szpachlowanie ręczne i natryskowe, szlifowanie;
 • wykonywanie maskowania lakierowanych powierzchni;
 • nakładanie powłok lakierniczych ręcznie lub mechanicznie (natryskowo, zanurzeniowo, elektroforetycznie itp.) o różnych cechach (barwie, połysku, faktury, odporności korozyjna i mechanicznej;
 • polerowania, podsuszania i suszenia (utwardzanie) powierzchni lakierniczej;
 • wykonywania renowacji powierzchni lakierowanej;
 • oceniania jakości powłok lakierniczych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • mycia sprzętu lakierniczego;
 • konserwowania i wykonywania drobnych napraw sprzętu lakierniczego oraz współpracowania z serwisantami sprzętu;
 • dokonywania obmiarów i rozliczeń robót malarskich i lakierniczych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie lakiernictwa.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie lakiernika ?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy techniki wytwarzania
 • Technologia prac lakierniczych
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Konstrukcje maszyn
 • Prace lakiernicze– zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Praca lakiernika jest z reguły pracą o charakterze indywidualnym i wymagającą dokładności i precyzji w przygotowaniu , nakładaniu i utrwalaniu powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne , dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. W pracy będziesz musiał wykazać się dokładnością , starannością , spostrzegawczością oraz wyczuciem koloru.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz również w wytwórniach samochodów i innych pojazdów, fabrykach lotniczych, stoczniach, przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i metalowego, w przedsiębiorstwach budowlanych oraz instalacyjno-remontowych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.